Personal oroad över patientsäkerheten

Krisen på Läkemedelsverket gör att slutkörda nyckelpersoner kan fatta felbeslut och kompetens riskerar att gå förlorad om personal slutar, uppger nya källor.

20 december 2012 08:49

Bakgrunden till krisen är allvarliga brister i ledningen. Det uppger nya källor till UNT.

Läkemedelsverket i Uppsalas uppgift är att se till att den enskilda patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter. Det står att läsa på myndighetens hemsida. Eftersom det finns ett långtgående samarbete om läkemedelsfrågor i Europa agerar Läkemedelsverket också mycket på en internationell arena och har i dag en tätposition bland Europas läkemedelsmyndigheter.
– Den här verksamheten är för viktig för Sverige och för Europa för att inte gå bra. Det här handlar ytterst om patienterna och deras säkerhet, och vi gör skillnad för dem. Det här måste vi bevara, men nu håller det allvarligt på att äventyras, säger en chef på Läkemedelsverket.

UNT har i en rad artiklar rapporterat om hård kritik mot generaldirektören Christina Åkermans ledarstil. Chefen är en av flera nya källor på hög nivå som nu sällar sig till kritikerna.
– Det pågår ett långsamt sönderfall. Nyckelpersoner som tröttnar riskerar att fatta felbeslut i den extrema position vi hamnat i. Vi riskerar att folk slutar och vi får svårt att attrahera nya kompetenta personer med den bild som sprids av Läkemedelsverket.
Enligt chefen efterforskar generaldirektören de kritiska rösterna. I en personalenkät i våras var det en minoritet av personalen som angav att de hade förtroende för högsta ledningen.
– Genom att analysera förtroendet i enkäten för enhetschefer försökte generaldirektören Christina Åkerman kartlägga sina kritiker. Ju högre betyg en enhetschef fick desto starkare antog Christina Åkerman att kritiken var mot henne. Det här redogjorde hon för inför alla 50 chefer, berättar källan.

En källa med god insyn i ledningsfunktionen beskriver hur man antingen hamnar på generaldirektörens svarta eller vita lista.
– Det är som ett subtilt skräckvälde, där människor blir bortputtade, ut i kylan eller nedflyttade. Men på den vita listan har man det väldigt bra, säger källan som instämmer i att säkerheten för läkemedelsanvändarna nu kan äventyras.
– Så här dåligt skött verksamhet skapar ohälsa och det kommer att inverka på både kvalitet och kvantitet i produktionen.

Den senaste tiden har ett par enskilda frågor rört upp mycket starka känslor i personalgruppen. Processen runt en ny säkerhetsrutin för att skydda sekretessbelagt material har ifrågasatts kraftigt. En annan fråga som väckt oro rör chefernas förordnanden som nu ska vara ettåriga i stället för treåriga.
Samtidigt har Arbetsmiljöverket krävt åtgärder efter att ha beskrivit läget som riskfyllt vid vissa enheter.
– Det finns så många dåliga tecken, men ledningen verkar omogen att titta på sin egen roll, säger källan.

En annan anställd beskriver hur hanteringen av den nya säkerhetsrutinen höll på att leda till ”en explosion” inom myndigheten.
– Det var som att tända en gnista i en krutdurk. Tonläget blev mycket uppskruvat från alla håll. Men det är följden av ett dåligt ledarskap där man har varit tondöv för personalens situation. Läget är allvarligt.
UNT har också mötts av motbilder. Ett nödvändigt, men tufft, förändringsarbete har genomförts och ledningen har rustat väl för framtiden, säger vissa.

Bertil Jonsson, mångårigt anställd som expert, menar att det är en överdrift att säga att patientsäkerheten är hotad.
– Vi är pressade och folk är slitna och trötta, men vi fixar jobbet.
Däremot finns starka motsättningar som ledningen inte lyckats hantera, menar han.
– Situationen har inte blivit bättre med tiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri