Personal har köpts ut för 18 miljoner

Uppsala kommun betalade i fjol ut avgångsvederlag på 18 miljoner kronor till sammanlagt 119 personer. Den politiska oppositionen är starkt kritisk.

22 januari 2013 08:52

Till stor del handlar sammanställningen för 2012 om övertaliga lärare som erbjudits att sluta mot ersättning i stället för att varslas om uppsägning. Enligt kommunen är det billigare och smidigare att köpa ut lärarna än att följa regeln sist in – först ut eftersom det kan leda till stora och kostsamma personalomflyttningar.
Även under 2011 köpte Uppsala kommun ut anställda för 18 miljoner kronor, då handlade det om 109 personer.
Beloppen kan jämföras med att Göteborg under 2011 spenderade 35 miljoner på utköp och Malmö 34 miljoner, enligt en sammanställning av tidningen Vision.

Nyligen rapporterade UNT att Uppsala kommun betalat upp till 1,7 miljoner kronor till enskilda tjänstemän för att de skulle lämna sina tjänster. Det handlade ofta om personer som hamnat i konflikt med arbetsgivaren och som inte längre ansågs önskvärda i organisationen.
Jämfört med andra större kommuner i landet rör det sig om höga belopp. Det finns exempel i Uppsala på fullt arbetsföra före detta anställda som köpts ut och som kan vara hemma utan arbetsuppgifter i åratal med ersättning från kommunen.
Maria Gardfjell (MP) är kritisk till modellen med avgångsvederlag som ett sätt att bli av med anställda som anses krångliga. Sammanställningen för fjolåret har gjorts på hennes uppdrag och nu tänker hon ta upp frågan med kommunstyrelsen.
–  Kommunens personalpolitik behöver moderniseras, säger Maria Gardfjell.
–  I stället för att driva ärenden till avgångsvederlag måste vi bli bättre på att tillvarata medarbetarnas kompetens genom fortbildning eller erbjuda dem andra jobb och arbetsplatser. Avgångsvederlag ser jag som den yttersta åtgärden vid extrema och långvariga konflikter.

Även kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) är skeptisk till en del av kommunens utköp.
–  Inom Vård och bildning har man direktiv att arbeta på ett bolagsliknande sätt och konkurrera med den privata sektorn. I en del fall har lärare fått vederlag för att sluta för att Vård och bildning ska hålla budgeten. I stället borde lärarna ses som en resurs som ska tas till vara, säger Ilona Szatmari Waldau.
–  I de fall jag sett där kommunen köpt ut anställda för att de ansetts besvärliga tycker jag att man har tagit till avgångsvederlag alldeles för snabbt. Kommunens styrmodell uppmuntrar till den typen av tänkande.
Vissa utköp där det funnits konflikter i botten har kostat kommunen miljonbelopp. Moderaternas kommunalråd Cecilia Forss betonar att kommunen inte sätter spelreglerna utan att de aktuella personerna sannolikt skulle fått ut motsvarande summor om ärendena hamnat i Arbetsdomstolen i stället.
De utköp där övertaliga lärare fått betalt för att sluta har Cecilia Forss inte heller någon kritik mot.
–  Det kan vara ett sätt att behålla yngre lärare, säger hon.

I oktober begärde UNT uppgift om hur många anställda som fått avgångsvederlag men kommunen sa nej med motiveringen att det krävdes för stora insatser. Ett par månader senare bad kommunalrådet Maria Gardfjell att få ut samma uppgifter. Det tog då kommunen 30 minuters arbete att få fram faktaunderlaget.
Förklaringen är enligt kommunens löneavdelning att man under hösten skaffade nya rutiner för att sålla ut uppgifter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!