Patientökningen raserar budgeten

Besöken inom primärvården ökar kraftigt. Flera vårdcentraler breddar utbudet och satsar på dropp in. Det har lett till att landstingets budget för vårdcentralerna spräckts i år.

27 december 2012 09:08

Siffror från landstingets Hälso- och sjukvårdsförvaltning visar att antalet besök steg med sju procent mellan åren 2010 och 2011. Räknas besöken till sjukgymnast med så är ökningen 14 procent.

Trenden har fortsatt i år. Till och med september 9 procent upp. Den genomsnittliga ökningen i landet ligger på ett par procent. Vad är det då som hänt? Har folk blivit sjukare i Uppsala län?

En förklaring ligger i länets befolkningsökning. En annan att den fria etableringsrätten och vårdvalsystemet har ökat konkurrensen, produktiviteten och därmed tillgängligheten. Vi har tillgång till fler vårdcentraler med ett bredare utbud och väljer att utnyttja det.

Landstingsdrivna Flogsta vårdcentral är ett bra exempel. Flogsta har satsat på utökade öppettider och dropp in mottagning hos doktorer och barnmorskor. Dessutom har vårdcentralen byggt upp en egen blodtrycksmottagning. Antalet besök steg med 32 procent förra året och ökningen har fortsatt uppåt i år.
– Vi har satsat på en hög tillgänglighet och det har gett oss större möjlighet att ta emot patienter. Vi finns i ett område i stan där befolkningen växer, säger vårdcentralschef Anne Eriksson.

Brukshälsan i Söderfors i Norduppland tog emot nästan 20 procent fler patienter förra året och det ser ut att bli lika stor ökning i år. Mottagningen har listat fler patienter och ökat möjligheten att ta prover. Carema har bemannat upp sina vårdcentraler i Sävja och Enköping med fler läkare, dietist, psykolog, kurator och kompletterat med sjukgymnaster under 2011. Mottagningarna har dropp in från morgon till kväll.
– Fler yrkeskategorier möjliggör ett bredare omhändertagande. Vi kan erbjuda patienten flera behandlingsalternativ. Det medför en förbättrad vård för patienterna. Så var det inte tidigare, säger verksamhetschef Magdalena Sjöholm.

Prio ett är att öka tillgängligheten. Det har gett resultat. Antalet besök steg med runt 15 procent i fjol och cirka 30 procent till september i år. De privata vårdcentralerna har ökat sin andel av primärvården, bland annat genom att landstinget överfört verksamhet genom försäljningar av vårdcentraler.

Fakta

Det finns ett 30-tal olika besökstyper som vårdcentralerna får betalt för. Så mycket har några av de största ökat i procent och besök:

  • Läkare: 5 procent (321 442)
  • Sjuksköterska: 8 procent (111 801)
  • Distriktssköterska: 5 procent (122 496)
  • Kurator: 12 procent (16 043)
  • Psykolog: 35 procent (9 861)
  • Mellanliggande provtagning: 34 procent-(116 197)
  • Preventivmedelsrådgivning: 26 procent (15 532)
  • Dietist: 47 procent (9 862)

I Stockholms landsting ökade antalet läkarbesök inom primärvården med 33 procent från 2007 till 2011. Under samma tid ökade befolkningen med sju procent.

Källa: Landstinget

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström