Pappa nekas halva barnbidraget

En pappa i Uppsala nekas halva barnbidraget för sin son, efter beslut i domstol. Föräldrarna lever inte ihop och mamman medger inte att han ska få pengarna. Otidsenligt i ett jämställt Sverige, anser pappan.

3 juni 2012 13:04

Enligt lag ska barnbidraget betalas ut till mamman om inte föräldrarna lämnat andra önskemål till Försäkringskassan. Om föräldrarna inte bor tillsammans, och turas om att ha barnet boende hos sig, kan de begära att barnbidraget betalas ut med hälften till mamman och hälften till pappan. Men det kräver att båda föräldrarna skriver under ett medgivande om delning av barnbidraget. Sätter sig mamman emot betalas inga pengar ut till pappan.

En pappa i Uppsala har gemensam vårdnad om en pojke men har separerat från barnets mamma. Sonen bor växelvis hos föräldrarna. Pappan vill att hälften av barnbidraget ska gå till honom. Men mamman vill inte ge sitt tillstånd. Därför har Försäkringskassan sagt nej till delad utbetalning.

Pappan har överklagat till förvaltningsrätten och anser att Försäkringskassans beslut bygger på förlegade värderingar. Han ser sig som förälder jämställd med mamman och menar att ingen skillnad i bedömning bör göras utifrån föräldrarnas kön. Förvaltningsrätten konstaterar att lagen inte medger några undantag från regeln att barnbidraget ska gå till mamman, så länge hon inte skriver på ett medgivande om delad utbetalning.

En statlig utredning föreslår att barnbidraget, som uppgår till 1 050 kronor per månad, ska kunna delas mellan separerade föräldrar även om bara ena parten säger ja. Detta under förutsättning att barnet bor hos båda föräldrarna.

Regeln att mamman automatiskt ska få hela barnbidraget bör enligt utredningen slopas, även i de fall föräldrarna lever tillsammans.

Nära en halv miljon barn under 18 år har särlevande föräldrar, vilket motsvarar en fjärdedel av alla barn i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!