Omega 3 minskar risken för stroke

Kvinnor som får i sig mycket av så kallade omega 3-fettsyror insjuknar mindre ofta i stroke än kvinnor som äter mat med litet av omega 3. Mat med mycket av fettämnet kolesterol däremot verkar öka risken för stroke för kvinnor.

24 februari 2012 08:01

Det framgår av en studie bland nära 35 000 medelålders och äldre kvinnor i Uppsala och Västmanlands län, som publiceras på nätet i facktidskriften Athereosclerosis.
– Våra resultat ger ytterligare stöd för att matvanorna har betydelse för risken att insjukna i stroke, säger forskaren Susanna Larsson vid Enheten för nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet.
Kvinnorna i studien besvarade i slutet av 1990-talet en enkät med detaljerade frågor om sina mat- och dryckesvanor. Utifrån svaren har forskarna kunnat beräkna hur mycket av olika sorters fetter var och en av dem fått i sig.

Under de drygt tio år som kvinnorna följts upp efter att ha besvarat enkäten insjuknade 1 680 av dem i någon form av stroke, för det mesta en hjärninfarkt.
När forskarna närmare granskade vilka som insjuknat fann de att risken för stroke, i synnerhet för hjärninfarkt, var betydligt lägre bland den femtedel av kvinnorna som fick i sig mest omega 3 jämfört med bland den femtedel som fick i sig minst omega 3.

När det gällde intag av kolesterol var däremot sambandet det omvända. Betydligt fler fall av stroke inträffade bland den femtedel av kvinnorna som fick i sig mest kolesterol jämfört med bland den femtedel som fick i sig minst kolesterol.
– Även om en studie där deltagarna själva valt sina matvanor aldrig säkert kan fastställa några orsakssamband talar dessa fynd starkt för att mycket av omega 3 i maten skyddar mot stroke, medan mycket kolesterol ökar risken, säger Susanna Larsson.

Däremot sågs inga samband mellan hur mycket fett totalt sett kvinnorna åt och risken för stroke. Om fettet i maten var mättat, enkelomättat eller fleromättat verkade inte heller ha någon betydelse för strokerisken.
Samtidigt som hon framhåller vikten av ytterligare forskning kring olika fetters betydelse för risken för stroke tycker hon att det redan nu går att ge en del matråd.

Kolesterol finns endast i animaliska livsmedel som kött, inälvsmat, grädde, smör och ägg. Omega 3-fettsyror finns framför allt i fisk.
– Vi har tidigare visat att ett högt köttintag ökar risken för stroke och flera studier har visat att rött kött ökar risken för bland annat tjocktarmscancer. Det finns alltså flera skäl att dra ner på konsumtionen av kött, inälvsmat och feta mejeriprodukter.
– Däremot visar många studier att ett högt intag av fisk har många positiva hälsoeffekter. Omega 3-fettsyrorna har även visat sig minska risken för död i kranskärlssjukdom och plötslig hjärtdöd, säger Susanna Larsson.

 

FAKTA

Stroke är oftast hjärninfarkt
Stroke är samlingsnamn för hjärninfarkt, hjärnblödning och hjärnhinneblödning. De flesta, 85 procent, av alla fall av stroke är hjärninfarkter till följd av att blodproppar täpper till blodförsörjningen till en del av hjärnan.
I Sverige insjuknar årligen mellan 25 000 och 30 000 personer i stroke och mellan 8 000 och 9 000 dör till följd av slaganfallet. Stroke är därmed den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross