Omdebatterad klinik invigs

I morgon fredag invignings omdebatterade Uppsala Cancer Clinic. Verksamheten har redan varit i gång i en månad och flera landsting har skickat patienter dit. Akademiska har dock beslutat utvärdera klinikens säkerhet innan några avtal skrivs.

6 september 2012 07:59

Under onsdagen opererade klinikens specialist på bukhinnecancer, Haile Mahteme, sin fjortonde patient. Han började redan halv nio på morgonen och väntades bli klar efter fem. Ett par patienter som fått sina operationer de senaste dagarna togs om hand i två av klinikens sex enkelrum. Enligt vd Susanne Svahn har allt gått bra. Sedan flytten från Akademiska i våras har Haile Mahteme i stort sett återskapat det operationsteam han hade på sjukhuset. Personalstyrkan är därmed uppe i nästan 40 personer.
– Vi räknar med att operera tre patienter i veckan. Det gör cirka 120 på ett år. Det är dubbelt så många som vi behandlade på Akademiska sjukhuset, och det är vad vi klarar i dag, säger hon.

Cirka tio miljoner kronor har kliniken satsat på ny utrustning i operationssalar, patientrum och intensivvård. Samtidigt har remisserna från olika landsting i landet droppat in. Uppsala Cancer Clinic har ett 50-tal. Landstinget i Uppsala kräver dock att patientsäkerheten utreds innan patienter skickas till kliniken.
– Vi vill ha ett samarbete med Akademiska och vi har haft en träff med hälso- och sjukvårdsdirektören, Annika Bremer, som tillsatt en konsult som ska gå igenom vår verksamhet innan den eventuellt handlas upp av landstinget. Men den här kliniken är ju den enda hittills som har kapacitet att operera i stor skala och Haile Mahteme är landets ledande specialist med över 700 operationer, säger Susanne Svahn.

En av dem som kommer att opereras är Helena Lundbäck från Tierp som inte fått remiss till kliniken och nu väljer att själv betala för operationen. Susanne Svan kommenterar inte patientärenden. Men säger att kliniken räknar med att en del privatpersoner och försäkringsbolag kan komma att köpa cancervård i framtiden. Det innebär dock inte att någon ska kunna köpa sig före i kön. Alla patienter prioriteras utifrån sitt medicinska tillstånd och behov.
Hur de landsting som redan remitterat patienter resonerar är svårt att säga. De som UNT pratat med verkar inte ha klarat ut vilka riktlinjer som ska gälla. Både Dalarnas och Gävleborgs landsting kommer att diskutera saken med Akademiska sjukhuset där operationerna gjorts tidigare. Johan Hansson som är chef för kirurgen vid Gävle sjukhus anser att om samma team som tidigare opererade på Akademiska nu gör det på Uppsala Cancer Clinic så bör säkerheten vara den samma.

Ann-Britt Bolin, chefläkare på Karolinska, som remitterat flera patienter till kliniken har inte heller diskuterat frågan.
– Det här kom så hastigt i våras så vi beslutade att remittera de patienter som lovats behandlingen. Om det blir fler vet jag inte. Vi kommer att börja med egna behandlingar de närmaste veckorna, säger hon.
Susanne Svahn väntar på att Akademiska ska ge besked om hur ett eventuellt samarbete kan se ut.
– Det är viktigt. Inte minst för patienternas skull. Ett tiotal patienter från länet har behov av våra operationer årligen. Vi hade resursbrist på Akademiska och väntetiderna var långa. Patienter avled i kön. Därför startade vi kliniken.
Hon hävdar att patientsäkerheten är bättre nu än på Akademiska.
– Vår intensivvårdspersonal kan se till patienterna under alla de tolv dagar de vårdas efter operation. De flesta komplikationer inträffar då. Vi har också täta kontakter med hemsjukvården som tar över när patienten är färdigbehandlad, säger hon.

FAKTA

År 2010 fanns 10 558 privata vård- och omsorgsföretag i landet. Branschen omsatte drygt 80 miljarder kronor och tillväxten låg på 17,5 procent. Under de senaste tre mätbara åren, 2008-2010, har branschens omsättning ökat med 24 procent.
Vård och omsorg är till största delen en småföretagarbransch. Hela 94 procent av företagen har under 20 anställda. Mellan åren 2008-2010 ökade antalet anställda med över 20 000 personer. År 2010 sysselsattes totalt 113 800 personer. Anledning till ökningen är den borgerliga regeringens reformer för att underlätta privata vårdföretag och öka konkurrensen i offentlig sektor.

Källa: Vårdföretagarna /SCB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!