Nytt vite för slakteri

Lövsta Kött AB har återigen av Förvaltningsrätten i Uppsala dömts att betala 30 000 kronor i vite för brott mot livsmedelslagen.

6 februari 2014 10:10

Det var efter en inspektion som Livsmedelsverket gjorde vid slakteriet i augusti 2013 som Livsmedelsverket begärde att vitet skulle dömas ut. Vid inspektionen före produktionsstart på morgonen fann inspektörerna organiska rester på två sågar och på organkrokar. Risker fanns för att resterna skulle komma i kontakt med livsmedel.

Ulf Tillman, vd för Andersson & Tillman som äger Lövsta Kött AB, kommenterar förvaltningsrättens dom:

- Det är naturligtvis beklagligt att rengöringen inte i alla delar fungerat som den ska. Men det är viktigt att veta, inte minst för konsumenter, att det är rester som är så små att vår personal inte hittat dem när de kontrollerat lokaler och utrustning före produktionsstart. Det är ett städbolag som sköter städningen efter att vår personal gått hem för dagen, och sedan ser över allt igen på morgonen, säger Ulf Tillman.

Ulf TIllman vill också framhålla att besiktningsveterinärer kontrollerar varje slaktkropp innan den går vidare till livsmedelsproduktion:

- Det är inte fråga om stickprov, allt kontrolleras minutiöst. Att Lövsta samarbetar med SLU och veterinärstudenter gör sannolikt kontrollerna ännu striktare än på andra slakterier. Såväl vi som besiktningsveterinärer, och för den delen också Livsmedelsverkets inspektörer, har många ögon på sig.

Samma rutiner för städning och kontroller som vid Lövsta Kött har också Andersson & Tillmans slakteri för ekologisk produktion i Faringe. En skillnad är att där är ett annan städbolag:

- Där inspekteras precis som i Lövsta, och där har vi inte fått några anmärkningar, säger Ulf Tillman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille