Nytt försök att bygga i Linnéträdgården

En glaspaviljong med blomstermönster på väggarna - så ser det nya förslaget ut till byggnad i Linnéträdgården i Uppsala. Den senaste byggplanen avslogs med buller och bång.

16 januari 2007 18:28
Uppsala universitet och Statens fastighetsverk ger inte upp försöken att få en servicebyggnad på plats i trädgården till sommarens stora Linnéjubileum. De tidigare planerna på en modern byggnad med kafé, toaletter och souvenirbutik väckte skarpa protester. Motståndarna ansåg att den bröt mot både detaljplanen och trädgårdens 1700-talsmiljö. Efter åtskilliga turer underkändes bygglovet av länsrätten.

Ny ansökan
Inom kort ligger en ny ansökan på byggnadsnämndens bord. Denna gång söks tillfälligt bygglov för en 60 kvadratmeter stor paviljong med glasväggar, placerad till vänster innanför entrén från Svartbäcksgatan (se bilden), samma plats som tidigare var aktuell. Jubileet väntas dra dubbelt så många besökare som normalt till trädgården. Universitetet och fastighetsverket är angelägna om att de ska erbjudas åtminstone någon service, och en plats att köpa biljetter.
- Det blir en väldigt enkel byggnad i ett enda rum med glas på sidorna och i övrigt i trä. Väggarna täcks med stora blomstermönster i guldfärg. Den viktigaste skillnaden är att detta blir en provisorisk byggnad, berättar arkitekt Jacob Hidemark.
Paviljongen är tänkt att användas enbart för information och biljetter. Provisoriska toaletter placeras på annat håll. Byggnaden tillverkas i fyra delar på fabrik och monteras på plats i trädgården. Tanken är att omgivningen ska påverkas så lite som möjligt av bygget. Med kran lyfts sektionerna in från gatan. Grundläggning sker med stålbalkar på marken. Hela bygget ska kunna bli klart på två dagar.

Talar för
Återstår att se om paviljongen faller beslutsfattarna i smaken och om proteststormen håller i sig. Glasväggar fanns också i de föregående planerna och var ett av skälen till att länsrätten upphävde bygglovet. Mycket talar ändå för att förslaget får tillfälligt lov av byggnadsnämnden, som godkände den tidigare, större, byggnaden. Och även om nämndens beslut åter överklagas är det ingen vågad gissning att paviljongen ändå ställs på plats, i förhoppning att hela den formella processen hinner bli avgjord först när jubileumsåret är över.

Säg vad du tycker under Tyck fritt på unt.se
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist