Nybyggd brandstation hotas

För sju år sedan byggdes en helt ny brandstation i Skyttorp. Nu hotas den av nedläggning. Brandkåren känner sig lurad.

6 april 2013 13:10

Samhällets brandkår känner sig lurade av ledningen.
Längs vägen genom Skyttorp är Torbjörn Karlsson ute och går med sin hund. Han är numera ägare till samhällets gamla brandstation. För åtta år sedan hotades även den av nedläggning, men efter starka protester från invånarna blev resultatet i stället en helt nybyggd station några hundra meter bort.
– Det lär ju inte vara mindre motstånd nu. Jag tycker det är synd att de vill lägga ner. Dras allting in är risken att man slutar bygga här och att kommunen inte investerar i samhället, säger han. 

Inne på brandstationen jobbar deltidsbrandmännen sin första vecka med försämrad personalstyrka. I stället för att arbeta i grupper om fem vid varje utryckning tvingas de på grund av besparingar endast vara tre – en styrkeledare och två brandmän.Redan slår det hårt mot verksamheten.
– Vid en trafikolycka till exempel så ska styrkeledaren ha överblick och ansvar. Sen krävs det två brandmän för att spärra av trafiken i var sin riktning. Men då blir det inga kvar att ta hand om de skadade, säger brandmannen Kenneth Eriksson.
Det nya nedläggningshotet gör att de känner sig lurade.
– För mindre än en månad sedan fick vi löftet att ingenting skulle läggas ner. I stället skulle man se över bemanningen på andra stationer om det behövdes spara mer, säger Jörgen Svensson, styrkeledare i Skyttorps brandkår.
De avvisar chefen för Uppsala brandförsvars påstående om att det största skälet till nedläggningshotet skulle vara omfördelning av riskbild.
– De kan ju i alla fall vara ärliga från ledningen och säga att det är av ekonomiska orsaker. Alla inom brandkåren vet ju att det är så, säger Kenneth Eriksson.

Att välja att lägga ner en nästan nybyggd station tycker de är märkligt.
– Det hade varit en annan sak om det var en sliten station som behövde rustas upp. Men allting finns ju här. Det är inga stora summor som behövs för att hålla det i gång, säger Jörgen Svensson.
Brandkåren i Skyttorp rycker oftast ut till trafikolyckor eller vid så kallat IVPA (I Väntan På Ambulans).

Det sistnämnda gäller sjukvårdslarm när snabb hjälp behövs eller där det tar för lång tid för ambulans att nå fram till den sjuke.
– Det är synd att dra ner en verksamhet som fungerar. Det känns som att detta inte står i proportion till den nytta som vi gör, säger Jörgen Svensson.
Om förslaget går igenom är det totalt 12 tjänster som försvinner när brandstationen läggs ner. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!