Kommunen jagar fuskare på nätet

Socialtjänsten i Uppsala har inrättat en specialtjänst för att spåra socialbidragsfuskare. De första sju månaderna stoppades felaktiga utbetalningar på 291 000 kronor.

18 mars 2011 09:55

Ett av de vanligaste sätten att mygla med bidrag är att skenseparera. Om två makar anmäler att de flyttat isär kan de bland annat få högre bostadsbidrag och socialbidrag. En del uppger för socialtjänsten att de separerat trots att de i själva verket fortsätter att bo ihop.

Då kan ett anonymt tips droppa in till socialtjänsten från exempelvis en granne som talar om att maken inte alls flyttat ut. Det blir ett fall för en socialsekreterare som har kommunens nya specialuppdrag för att stoppa bidragsfifflare.
– Då gör jag ett hembesök för att höra om maken bor kvar och se om han finns i bostaden, om hans kläder är där och liknande. Jag frågar även hur mycket han bidrar med till hushållets ekonomi och hur ofta han är på besök. Det berättar socialsekreteraren som har den nya tjänsten, men som vill vara anonym i UNT.
Blir slutsatsen att paret lever under äktenskapsliknande former trots att man sagt sig ha separerat kan följden bli minskat eller indraget socialbidrag för en period. Det kan också bli aktuellt för socialtjänsten att göra en polisanmälan.

Det var för ett år sedan som kommunen tillsatte tjänsten för bidragskontroll. Bakgrunden var att det kommit en lag som sa att alla bidragsbrott skulle polisanmälas. Dessutom hade det uppstått en debatt om överutnyttjande och bidragsfusk. Inom Uppsalas socialtjänst hade man dock inte sett någon ökning av fusket.
– Det var en politisk tillsättning av tjänsten. Men det var en relevant åtgärd, vi hade haft många funderingar kring de här frågorna men sällan haft tid att följa upp tips om fusk, säger Siw Persson vid socialtjänsten i Uppsala.

I exempelvis Stockholm och Norrköping har man börjat arbeta på liknande sätt med utvidgade kontroller för att stoppa felaktiga utbetalningar av socialbidrag. Det handlar bland annat om att utöka antalet hembesök. Erfarenheterna därifrån visar att ”det finns vinster att göra”, konstaterar Uppsala kommun i en handling.

Förutom skenseparationer kollar Uppsalas socialtjänst inom ramen för den nya tjänsten även om personer med socialbidrag till exempel arbetar svart eller rest utomlands. Den som har socialbidrag måste stå till arbetsmarknadens förfogande eller följa en uppgjord planering, exempelvis läsa svenska, och har därför begränsad rätt att åka utomlands.

Totalt har felaktiga utbetalningar på 291 000 kronor stoppats för sammanlagt 16 hushåll under den sjumånadersperiod i fjol som mätningen gäller. Det kan ställas i relation till att kommunen under 2010 betalade ut 210 miljoner kronor i socialbidrag till drygt 4300 hushåll. Att det skulle handla om att socialtjänsten jagar utsatta människor för småbelopp håller inte enhetschef Ingeli Ahlman med om.
– Dels handlar det om att ge legitimitet åt systemet och då måste vi beivra felaktigheter. Dels rör det sig i verkligheten troligen om större summor än de vi uppmätt eftersom vi stoppar felaktiga utbetalningar som kunde pågått under lång tid om inte felen upptäckts.

Siw Persson värjer sig mot bilden av socialtjänsten som fuskjägare och understryker att socialtjänsten måste se till så att utbetalningarna baseras på riktiga uppgifter.
– Det här handlar dessutom om att skaffa klarhet om vi känner tveksamheter kring något ärende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!