Ny metod mäta läkemedel i vävnad

En forskargrupp vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet, har utvecklat en helt ny metod för att mäta exakt hur mycket av ett läkemedel som hamnat exakt var i en vävnad.

20 september 2010 13:05

Metoden, som presenteras i facktidskriften PLoS ONE, löser ett svårt och viktigt problem i tidiga stadier av utvecklingen av nya läkemedel. Metoden bygger på avancerad så kallad molekylär massspektrometri.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross