Ny grön utemiljö ska läka

Sjukhusområdet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska bli grönare och mer läkande. Det är en del i en miljardsatsning som nu påbörjas av landstinget.

8 november 2012 10:56

Landstinget och Akademiska sjukhuset står inför stora investeringskostnader framöver och inom en tioårsperiod väntas området rustas för cirka 6,2 miljarder kronor. Förutom renoveringar planeras det även för ett nytt hus med fler vårdplatser på områdets södra del intill Dag Hammarskjölds väg. Huset som kan stå klart tidigast 2016 väntas kosta mellan 1,5 och 1,9 miljarder kronor.

I samband med detta har ett gestaltningsprojekt startats för att skapa ett grönare och en mer läkande utemiljö för området.
– Det är många som får svåra besked hos oss och då är miljön en viktig del. Miljön ska signalera trygghet och respekt, säger Lennart Persson, sjukhusdirektör på Akademiska.

Projektet grundar sig i ett regeringsuppdrag – Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer – där Akademiska sjukhuset är ett av tretton projekt. Landstinget har fått två miljoner kronor för att till nästa sommar ta fram ett så kallat styrdokument som ska vara samverkande för kommande förändringar utomhus, och i framtiden även den inre miljön.
– Det här ramverket ska inte vara ett statiskt dokument utan mer hjälpa oss hur vi ska tänka. Det kan vara allt från belysning till nya skyltar, säger Thord Hägg, förvaltningsdirektör, Landstingsservice som äger marken.

Ett av målen med samverkansprojektet är att få med konstnärer redan på idéstadiet som en del i den läkande processen.
– Konstnären är då med och formar själva rummet i stället för att hänga upp konsten på väggen. Konstnären samarbetar med arkitekten direkt, det handlar om att få en förhöjd rumskänsla, förklarar Örjan Wikforss, professor och arkitekt.

Just nu finns inga konkreta förslag på förändringar av utemiljön men mer grönområden, andra parkeringslösningar, och bättre tillgänglighet är visionen. Under hösten har grupper med skolbarn, patienter, personal och politiker fått promenera runt på området och lämnat synpunkter och förslag på ändringar.

Sista helgen i november bjuds också allmänheten in för att tycka till om framtidens sjukhusområde.

Fakta

Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet driver tillsammans projektet Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer.

På uppdrag av regeringen har 13 samverkansprojekt tagits fram, varpå Akademiskas är det enskilt största som får tio procent av regeringspengarna, två miljoner kronor Målet är att långsiktigt stärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser och landskap.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!