Ny cykelbro över Fyrisån

Kommunen planerar att bygga en gång- och cykelbro över Fyrisån vid Stadsträdgården. Det nuvarande förslaget skulle innebära en öppningsbar bro mellan Strandbodgatan och Stadsträdgården.

27 december 2009 11:03
Allt fler bostäder byggs vid Kungsängen, även kallat Industristaden, strax söder om Uppsalas stadskärna. Den bro som nu planeras 400 meter nedströms Islandsbron kan komma väl till pass för den som vill promenera eller cykla från Kungsängen till exempelvis Stadsträdgården eller Ultuna.

Hur bron exakt kommer att utformas är ännu inte klart, först ska planerna behandlas av Vattendomstolen. Orsaken är att byggandet av bron kan påverka bland annat Fyrisåns fiskebestånd, exempelvis den rödlistade aspen.
- Vi räknar med att bron kan vara färdig tidigast om ett år, uppger Sven-Erik Asp på gatukontoret vid Uppsala kommun.
Den föreslagna gång- och cykelbron ska bli 35 meter lång och fem meter bred. För att inte hindra båttrafiken på Fyrisån ska den ha en öppningsbar klaff av holländsk typ.

Kommunen har laborerat med tre alternativa placeringar av bron. Fördelarna med att lägga bron på den aktuella platsen är bland annat att den jämfört med andra alternativ kommer att hamna närmare den sydliga entré till järnvägsspåren som ska byggas i och med Resecentrums omgörning.
Som nackdelar lyfter kommunen fram att bron ansluter nära huvudentrén till Parksnäckan i Stadsträdgården samt att en del alléträd på Fyrsiåns västra sidan kan gå förlorade.
Planerna på en bro i området har varit ute på samråd och välkomnats av boende.

Båtintressen å andra sidan är oroliga att de ska få svårt att passera med sina båtar. Fyris Skeppsförening skriver att framkomligheten för båttrafiken hänger på hur broöppningarna hanteras. I dag sköts broöppningarna vid Kungsängsbron och Flottsundsbron av ett vaktbolag.
"Öppning av ytterligare en bro kommer sannolikt att kräva mer resurser, vilket bör tillföras om en ny bro anläggs", skriver Fyris Skeppsförening.

Uppsala Sjösportföreningars Samarbetskommitté anser att gång- och cykeltrafiken kan ledas över Islandsbron, för att inte störa båttrafiken, det vill säga som det är i dag.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!