Nu blir det dyrare med sms-biljett

Priset för sms-biljetter på stadsbussarna i Uppsala höjs med 25 procent. Upplands lokaltrafik behöver öka sina intäkter, men farhågor finns för att resenärerna i stället ska välja andra färdmedel.

18 september 2011 21:01

Från i morgon, måndag, gäller den nya högre sms-taxan i stadstrafiken. Övriga biljetter berörs inte av förändringen. Priset för vuxna höjs från 20 kronor till 25 kronor, priset för barn och ungdom från 12 kronor till 15 kronor.

Syftet med höjningen är att öka intäkterna i stadstrafiken, som dras med underskott, men också förmå fler resenärer att använda värdekort eller periodkort. En resa med värdekort är billigare än sms-biljett, men eftersom kommunen betalar högre provision för varje såld sms-biljett bedöms nettoeffekten av höjningen ändå bli ökade intäkter med cirka en halv miljon kronor per månad.
- Våra kostnader minskar när fler går över till kort, säger Fredrik Ahlstedt (M), ordförande i styrelsen för Uppsalabuss som på kommunens uppdrag har det övergripande ansvaret för stadstrafiken.

Samtidigt finns oro för att sms-höjningen ska leda till färre resenärer, tvärt emot målsättningen om fördubblat antal resande i kollektivtrafiken till 2020. Förra året ökade resandet i stadstrafiken med drygt åtta procent. Fredrik Ahlstedt tror inte passagerarna skräms bort av sms-höjningen:
- Priskänsligheten är inte särskilt stor för den typen av biljetter. Vi vill styra över till mer kortanvändning, som är billigare för resenären.

Sms-biljetter används främst av dem som reser sällan. Efter beslut av Arbetsmiljöverket slopades all kontant betalning ombord på bussarna i december 2010.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!