Nu återvänder asparna till Fyrisån

Sextio aspar i en asptrapp. Det är inte dåligt under ett dygn, och ett tydligt bevis på att asparna hittar vägen uppströms förbi Islandsfallet i Fyrisån.

15 april 2014 14:05

Johan Persson och Alexander Masalin från Upplandsstiftelsen posterade sig vid asptrappans övre ände på tisdagsmorgonen. Där är en ryssja fäst vid gallerburen med sensorer som asparna måste ta sig genom för att komma vidare i ån.

– Sensorerna räknar fiskarna som passerar, och skickar information till en dator som gör det möjligt att se vilken sorts fisk det är som passerar buren. Det är mest aspar, men vi har sett en gädda, abborre och mört också, berättar Johan Persson.

Den här morgonen strax efter klockan nio kom två aspar samtidigt, båda två trinda av rom.

– De kommer ofta flera åt gången, men det är svårt att säga om de alltid kommer i flick- respektive pojkgäng. De båda som kom i morse vägde 3,3 respektive 6,2 kilo. Den stora var 81 centimeter lång, men aspar kan bli ännu större, säger Alexander Masalin.

Jan-Erik Haggarsson från Sigtuna kommuns naturskola är också med vid asptrappan på tisdagen. De erfarenheter han och Sigtunakollegerna i ”Aspens vänner” gjort efter att ha märkt och återutsatt aspar i bland annat Edsån är att hanaspar oftast kommer först till lekplatserna, och honorna följer efter:

– Hanarna går kanske upp för att leta lämpliga platser för leken, vi vet inte. Vad vi sett i Edsån är förvånande nog att asparna inte går upp i ån för att leka som man skulle tro. De simmar nedåt från Norrvikensjön till lekplatserna, och simmar tillbaka till sjön igen efter leken, säger Jan-Erik Haggarsson.

Hur asparna i Edsån vandrat har kunnat följas eftersom en del av dem tagits upp och märkts med sändare som kan följas med radiopejling. Även aspar som fångats vid Rotebro och Verka har märkts och släppts igen. I Uppsala har inga aspar från Sigtunaprojektet dykt upp.

Men även asparna i Fyrisån tas upp och märks om de kommer förbi när personalen finns på plats vid ryssjan.

– Märkningen gör det möjligt att se om de kommer tillbaka till Fyrisån eller om de kan dyka upp i andra vattendrag runt Mälaren. Vi har kolleger ute vid Vånsjöbro i Örsundaån också, där har fem aspar hittills kunnat förses med märkning i år, säger Johan Persson.

Asp finns också i Sävaån och Funboån i Uppland. Asptrappan vid Islandsfallet blev klar 2008, och sedan dess har antalet aspar som tagit sig upp förbi Islandsfallet ökat från ett 20-tal det första året till över 120 år 2012. Nedanför Kvarnfallet har asprom hittats, så att det är en använd lekplats är belagt. Däremot har ingen rom hittats upp emot Ulva kvarn, den andra möjliga lekplatsen uppströms som asparna skulle kunna ta sig till via omlöpet runt Upplandsmuseet.

Fakta

Aspen - Upplands landskapsfisk

Aspen (Aspius aspius) är en karpfisk som kan bli upp till 1,2 meter lång och väga upp till 12 kilo.

Aspens nordliga utbredning i Sverige brukar räknas som Dalälven, men 1954 fångades en asp vid Rånön i Norrbotten.

Aspen leker stimvis i klara rinnande vatten, och vill ha grus- eller stenbottnar vid lekplatserna. Honornas romkorn fästs vid stenar och grus.

I Fyrisån hade aspen inte lekt på 140 år då asptrappan vid Islandsfallet togs i bruk 2008. Att man nu de senaste åren registrerat mer än 120 lekande fiskar ovanför trappan gör att projektet i Fyrisån räknas som en av de mest framgångsrikaste satsningarna i Sverige på en hotad fiskart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille