Nio av tio gamla äter för dåligt

Nio av tio personer vid äldreboenden i Uppsala är undernärda eller ligger i riskzonen för att bli det. Det visar en kartläggning från Uppsala universitet.

24 oktober 2011 08:06

– I många fall finns naturliga orsaker som sjukdomar, i andra fall går det att sätta in åtgärder för att förbättra situationen, säger Anja Saletti vid Institutionen för vårdvetenskap.

Dietister som arbetar med ett projekt vid universitetet har besökt fyra äldreboenden i Uppsala för att kartlägga frågor kring mat och måltider. Av 172 äldre som undersökts var 30 procent undernärda medan 63 procent låg i riskzonen för att bli det. Att bara sju procent betecknades som välnärda kan låta dramatiskt men det finns en rad naturliga förklaringar. En stor del av de undernärda var svårt sjuka vilket kan ha lett till minskad aptit liksom att kroppen fått svårt att ta upp näring. Hur många som var undernärda av rent medicinska orsaker är oklart.
– Problemet är mycket komplext. Att äldre inte äter ordentligt kan också bero på att de har protes och svårt att tugga, att de är demenssjuka och glömmer att äta, eller att de kommer från en annan kultur och inte är vana vid den svenska maten, säger Johanna Törmä, doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Forskarna i projektet tror att problemet med undernäring kan minska om de äldre tillfrågas om vad de vill äta, om de får äta på tider de själva väljer och om maten serveras i en trivsam miljö. Andra åtgärder kan vara allt från näringsberikad mat till att personalen ges tillräckligt med tid för matning.
– Rent ekonomiskt skulle det löna sig att sätta in åtgärder eftersom undernäring ökar antalet fallolyckor och liggsår. Det gäller bara att identifiera de personer där undernäringen kan motverkas genom insatser, säger dietisten Anja Saletti, en av forskarna.

Projektet kallas mums, mat under måltid, och är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun. Forskarna fann även att 79 procent av 110 undersökta personer vid äldreboenden i Uppsala hade för lite D-vitamin i blodet. D-vitaminbrist kan ge sköra ben, dålig muskelfunktion och orsaka fallolyckor. D-vitaminhalten kan öka om man äter mer av exempelvis lax eller margarin. En annan metod är att exponera huden för solljus, men problemet är att när gamla människor sätter sig i solen är de ofta vältäckta av kläder. Inom mumsprojektet har man observerat måltidssituationer på fyra äldreboenden i Uppsala.
– På en del håll har det mest handlat om utfodring, på andra håll har bemötandet av de äldre varit exemplariskt, berättar Anja Saletti.
I samtal med forskarna har personalen inte lyft fram tidsbrist som det avgörande problemet när det gäller att skapa bra måltider. Snarare hänger det på att cheferna skapar bra rutiner kring måltiderna och att personalen reflekterar kring frågeställningarna, menar forskarna.

Uppsala kommun har riktlinjer för mat åt de äldre men projektet visar att vårdpersonalen i äldreomsorgen inte känner till dem. Att öka personalens kunskap i dessa frågor är ett viktigt mål i projektet.

Fakta

Normalt med viktnedgång

En viktnedgång på 0,5 kilo per år efter 70 års ålder kan anses normalt. Viktförlusten hos kroniskt sjuka eller åldrande personer med dålig ämnesomsättning är vanligtvis två till tre kg per år.

Det är normalt att äldre personer får mindre aptit. Orsaker är bland annat sämre lukt- och smaksinne, snabbare mättnadskänsla och mindre tänjbar magsäck. Hos äldre människor krymper muskelmassan och energibehovet sänks.

Förlusten av muskler kan exempelvis leda till fallolyckor men problemet kan bromsas med rätt kost och styrketräning.

Källa: Livsmedelsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters