Namninsamling för att rädda Seminarieparken

Under lördagen påbörjades en namninsamling för en kommunal folkomröstning om byggplanerna i Seminarieparken. Ett trettiotal personer träffades vid Seminarieparken och gav sig sedan ut på gatorna för att samla in namn.

24 september 2011 17:03

- Vi har sett en tydlig respons. Folk vill se en expansion av staden men inte till priset av att man offrar stadens lunga, säger Magnus Petersson, en av personerna bakom uppropet Rädda Seminarieparken.

Genom en hemsida och en nystartad grupp på Facebook har ett antal engagerade personer spridit informationen om uppropet. Namninsamlingarna på Uppsalas gator planeras att äga rum varje lördag under hösten, eller till dess att ett beslut fattas. Om tio procent av de som är röstberättigade i en kommun begär en folkomröstning så måste fullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas. Och det är det som är målet med namninsamlingen.

Magnus Petersson uppskattar att ungefär 800 till 900 namn samlades in under tre timmar på lördagen.
- Vi tvekar inte på att vi kommer klara det inom de sex månader vi har på oss med namninsamlingen, säger han.

Det är markägaren NCC:s planer på att bygga 250 lägenheter i Seminarieparken som är anledningen till uppropet. Byggplanerna har väckt starka reaktioner och nyligen inledde länsstyrelsen en utredning för att avgöra om lärarseminariet och Seminarieparken ska bli byggnadsminnesmärkt. Om området förklaras byggnadsminnesmärkt får det inte ändras i strid med länsstyrelsens beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!