Mystik i Gamla Uppsala

Nya gåtfulla fynd har hittats vid utgrävningarna i Gamla Uppsala. Rader av stora stenklädda hål har upptäckts på flera platser.

7 juli 2013 12:02

Utgrävarna i Gamla Uppsala har hittat stenklädda större hål i regelbundna serier om 20 eller 30 stycken på snörräta rader på flera fyndplatser.

– I höjd med järnvägen har vi hittat ett tjugotal och ett trettiotal under vägen genom här och ytterligare ett tjugotal vid GUSK-ladan. Frågan är vad de avspeglar, vad de har använts till, säger Anton Seiler, arkeolog från Riksantikvarieämbetet.

Hålens diameter är 1 1/2 - 2 meter och de är cirka en meter djupa. Det är ungefär 5 - 6 meter mellan dem. Stenarna som de är klädda med är stora och tunga, arkeologerna har vägt dem och sett att det är mellan 200 kilo och 1500 kilo sten per grop.

Är de gjorda samtidigt? Och vad har egentligen stått i dem, trästolpar eller stora stenbumlingar? Rester av djurben, ett par malstenar och amuletter har hittats i några av dem, kanske är det offer till gudarna. I några få har träbitar hittats, som kan vara rester efter tjocka stolpar.

– Man kan också fundera över hur man under tidig järnålder konstruerade hålen så skickligt, grävde med de redskap man hade som träspadar och pinnar och baxade de tunga stenarna på rätt plats, kallmurade (utan murbruk). Och man kan grubbla över hur de har fått raderna med hålen så raka och regelbundna, kanske har de haft en ingenjör knuten till projektet, skojar Anton Seiler.

När arkeologerna gjorde en förundersökning i Gamla Uppsala 1996 hittade de ett av fundamenten och trodde att det stått en bautasten där. De fann också sotiga fläckar med keramik och brända ben och tolkade det som ett överplöjt gravfält med brandgravar.

Men det visade sig vara en rad med stenfundament. Några meter söder om dessa hittades en parallell rad med sex härdar där man eldat. I ett av fundamenten påträffades en hingsttand, som genom kol-14-analys daterats till tidig Vendeltid (ungefär 550-650 e. Kr). Man tog också kolprover från härdarna, som daterades till samma tid.

Än har man inte hunnit undersöka de nyfunna hålen närmare. De på vägen har täckts över med plast i väntan på ytterligare utgrävning och analys som kommer att ske i augusti.

Utgrävningarna i Gamla Uppsala

Med anledning av Trafikverkets utbyggnad av Ostkustbanan började utgrävningarna i Gamla Uppsala förra sommaren och ska fortsätta även denna sommar. Järnvägsrälsen som gått som en kurva genom Gamla Uppsala ska rätas ut och det ska byggas en tunnel.

Området som grävs ut är sammanlagt nästan 70 000 kvadratmeter. Efter att fyndplatserna undersökts och funna föremål tagits omhand kommer utgrävningarna att läggas igen.
Man har kunnat konstatera att redan från 600-talet e. Kr och framåt har det funnits ett tättbebyggt samhälle i Gamla Uppsala. Här trängdes män, kvinnor och barn, tillsammans med textilhantverkare, smeder, handelsmän, aristokrater, bönder och trälar.

Ett hundratal hus och nittio gravar har undersökts och tusentals fynd från när och fjärran har påträffats. Glasbägare, guldringar och runbleck har hittats, men också matrester och keramik. Även spår efter forntida kult, som amulettringar och torshammare har hittats – men också några kristna föremål . Man har hittat hjulspår i leran som har kunnat dateras till medeltiden.

Utgrävningen är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Upplandsmuseet, Societas Archaelogica Upsaliensis. Trafikverket finansierar dem.

Varje dag ordnas guidade turer genom området. Start från Gamla Upsala museum kl 14.00.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Sigroth-Lambe