Mycket skolk i fullmäktige

Flera av politikerna i Uppsalas kommunfullmäktige skolkar. Trots det får de betalt fullt ut. Det visar en granskning som UNT har gjort.

21 augusti 2012 08:02

Den 1 november 2010 är en dag som märker ut sig för Uppsalas kommunfullmäktige. Det är den enda dagen hittills under mandatperioden då ingen ledamot eller ersättare kommit sent eller gått tidigt. Och endast 11 personer var frånvarande. En ovanlighet.

Sedan den 1 november 2010 har kommunfullmäktige träffats vid 24 tillfällen. I snitt är ungefär 20 personer borta per möte, och cirka 22 personer kommer sent eller går tidigt. Med andra ord är en tredjedel av de 125 ersättarna och ledamöterna helt eller delvis frånvarande vid varje sammanträde.
– Jag var inte medveten om att det finns en sådan hög frånvaro. Däremot är jag medveten om att vissa individer på grund av sin tjänstgöring har svårt att närvara, säger Lars Bäcklund, (M), ordförande i Uppsalas kommunfullmäktige.

Allra högst frånvaro har Patrik Hesselius, ersättare för Moderaterna, och Sverigedemokraternas ledamot Stefan Söder. De har varit borta 17 av de 24 mötena. Därefter kommer Noha Farhan (M) som har varit frånvarande vid 16 tillfällen och Marta Obminska (M) som har varit borta 15 gånger. Flera av de politiker som har hög frånvaro har dessutom kommit sent och gått tidigt. Ofta rör det sig om flera timmar. Exempelvis har Magnus G Graner (M) inte varit på ett enda möte från början till slut. Vid tio möten har han varit borta helt, resterande sammanträden har han som bäst varit en timme sen.
– Som sagt vet jag att det finns vissa i fullmäktige som på grund av sitt civila arbete och liv inte har möjlighet att delta vid alla möten. Vad gäller det politiska styret så har inte det någon egentlig betydelse. De är ju bara företrädare för partiet och försvarar partilinjen så det spelar ingen roll för den praktiska politiken, vi har så pass många ersättare som kan gå in och täcka upp, säger Lars Bäcklund.

Men varför ska de sitta i kommunfullmäktige om de ändå inte hinner utföra uppdraget?
– De är en fråga som partierna själva är ytterst ansvariga för.

Politikernas månatliga arvode för att sitta i kommunfullmäktige påverkas inte av deras närvaro. Oavsett om de dyker upp på sammanträdena eller inte får ordinarie såväl som ersättare 1 710 kronor i månaden.

Dessutom får de 400 kronor betalt så fort de anländer till mötet. Det spelar ingen roll när de anländer eller om de bara stannar i en minut, 400 kronor betalas ut oavsett. Efter den första timmen utgår 40 kronor per påbörjad kvart. UNT:s granskning visar att det finns flera fall där politiker bara har stannat i ett fåtal minuter.
– Eftersom jag personligen inte har gjort på det viset vet jag inte vad för bevekelsegrunder det finns för att agera så. Tidigare fick man ett inläsningsarvode som skulle täcka den tid man måste ägna åt att läsa in sig på olika ämnen innan mötet, men det togs bort och har i stället bakats in i den där första timmen. Det är därför man får extra mycket betalt då, säger Lars Bäcklund.

Hur rimligt är det att få betalt för ett uppdrag man uppenbarligen inte fullföljer?

– Frågar du mig personligen tycker jag att det är helt fel att få pengar utan att göra det man ska. Jag tycker att det är ohederligt utan att vara uppenbart olagligt.

Fakta

Så fungerar fullmäktige

Uppsala kommunfullmäktige sitter 81 ordinarie ledamöter och 34 ersättare.

Ordinarie ledamöter är de som röstar vid voteringar. Om en ledamot inte finns på plats går en ersättare in och röstar.

Både ordinarie ledamöter och ersättare får ett månatligt arvode à 1 710 kronor oavsett om de deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde eller inte. Dessutom får de betalat när de väl deltar på mötet. För den första minuten upp till 60 minuter utgår 400 kronor. Efter det får de 40 kronor per påbörjad kvart. I snitt hålls ett möte i månaden.

Moderaterna innehar flest mandat i Uppsala kommunfullmäktige med sina 23 ledamöter, därefter kommer Socialdemokraterna med 21 mandat. Sammanlagt har dock alliansen majoritet med 41 mandat. Förutom Moderaternas 23 ledamöter har Folkpartiet 8 stycken, Centerpartiet 6 och Kristdemokraterna 4 stycken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!