Mp vill ha öppna landstingsmöten

Miljöpartiet vill öppna landstingets politiska församlingar för allmänheten.

18 januari 2013 10:04

 l en motion till landstingsfullmäktige föreslår partiet att alla innevånare i länet ska kunna vara med på landstingsets styrelse-, nämnd- och utskottssammanträden.

Pia Zetterberg (MP) som är ledamot i landstingsfullmäktige tror att det kan göra att medborgarna känner ett större engagemang och förtroende för landstingspolitiken.
Idag går det bara att ta del av det politiska arbetet på plats via landstingsfullmäktiges sammanträden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!