MP vill ha bostäder istället för p-platser

Tomma parkeringsplatser upptar värdefull mark som skulle kunna användas till bostäder. Det anser två miljöpartister som nu vill att kommunen ändrar sina regler.

2 mars 2011 15:21

Cirka 60 000 människor står i dag i kö för att få en bostad hos det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem. Samtidigt har Uppsalahem just nu 367 outhyrda parkeringsplatser. Det tycker miljöpartisterna Johan Lundqvist och Robert Damberg är fel.

Marken borde i stället användas till fler bostäder eller till parker och grönområden, anser de och föreslår därför att kommunen ändrar sina regler.

Enligt nuvarande regler måste 0,7 till 0,8 parkeringsplatser skapas för varje ny lägenhet som byggs i Uppsalas innerstad. Det är alldeles för mycket och leder till högre hyror och outnyttjad värdefull mark, menar miljöpartisterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!