Moskébesök blir fråga för ministern

Ett studiebesök som en Uppsalaklass gjorde vid moskén i Uppsala har nu blivit ett ärende för skolminister Jan Björklund.

21 juni 2010 22:10

Bakgrunden är att det efter besöket spridits ett rykte på internet om att eleverna beordrats att bära islamanpassad klädsel och be till Allah. En man i Enköping har nu skrivit ett brev till rektorerna vid den aktuella skolan och även skickat en kopia på brevet till skolministern.

I brevet skriver mannen att han hoppas att rektorerna kan dementera ryktet eftersom det annars skulle innebära att de har frångått sitt ansvar som skolledare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
unt.se