Miljögift kopplas till diabetes

Förhöjda halter av ftalater i blodet fördubblar risken att få diabetes, visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

12 april 2012 16:09

Det finns ett samband mellan så kallade ftalater, som används bland annat som mjukgörare i plaster, och diabetes. Hos äldre med höga halter av nedbrytningsprodukter av ftalater i blodet är diabetes mer än dubbelt så vanligt som bland äldre med låga halter av dessa ämnen. 

Det visar resultaten av en studie bland drygt 1 000 äldre kvinnor och män i Uppsala, som publiceras på nätet i den välrenommerade facktidskriften Diabetes Care. 
– Våra resultat ger stöd för att vissa ftalater kan bidra till uppkomsten av så kallad typ 2 diabetes hos äldre. Det krävs dock fler och utvidgade studier för att säkert avgöra om dessa ämnen verkligen ökar risken för denna folksjukdom, säger docent Monica Lind, miljötoxikolog vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset.

Studien bygger på uppgifter om drygt 1 000 kvinnor och män i Uppsala, som vid 70 års ålder genomgick en omfattande hälsokontroll med bland annat mätningar av insulin- och blodsocker. De lämnade också blodprover för analys av miljögifter, bland annat ämnen som bildas när kroppen bryter ner så kallade ftalater. 
– De flesta människor kommer dagligen i kontakt med ftalater eftersom de används bland annat som bärare av parfym i kosmetika och egenvårdsprodukter, och som mjukgörare i plaster. Hur mycket man får i sig varierar dock från person till person, säger Monica Lind.

Hälsokontrollen visade att 119 personer, dvs drygt var tionde deltagare, hade typ 2-diabetes. Som väntat var diabetes vanligare bland dem som var feta och hade höga blodfetter. 
– Men även efter att i våra beräkningar ha tagit hänsyn till dessa och flera andra kända riskfaktorer såg vi ett samband mellan stigande halter i blodet av några ämnen som bildas när ftalater bryts ner och ökad förekomst av diabetes, säger Monica Lind. 
Bland den femtedel av deltagarna som hade högst halter av nedbrytningsprodukter till ftalater i blodet var diabetes drygt dubbelt så vanlig som bland den femtedel som hade lägst halter av dessa ämnen. 

Enligt Monica Lind finns flera tänkbara förklaringar till varför ftalater direkt eller indirekt skulle kunna bidra till uppkomsten av diabetes. Bland annat är det känt att ftalater kan fästa vid ämnen i celler som har betydelse för kroppens förmåga att utnyttja hormonet insulin. 
– Det behövs dock mer experimentella studier på djur och celler kring vilka biologiska mekanismer som skulle kunna förklara sambanden mellan ftalater och diabetes, säger hon. 
Monica Lind har gjort studien i samarbete med maken Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet, och docent Björn Zethelius vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Fakta ftalater
  • I studien hade nedbrytningsprodukter till tre ftalater med de kemiska beteckningarna DMP, DEP och DiBP samband med typ 2-diabetes.
  • Alla tre ftalaterna används som bärare av parfymer i kosmetika, egenvårdsprodukter, doftblock och doftljus.
  • DMP används även i bläck och som mjukgörare i cellulosaplast.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!