Maskmedel prövas mot cancer

Ett läkemedel som länge har använts mot maskinfektioner kan döda tarmcancerceller.

17 november 2013 06:04

Hos en patient med spridd tarmcancer som provbehandlades med maskmedlet krympte dottertumörerna kraftigt.

Det visar forskare vid Uppsala universitet i ett nytt projekt kring möjligheterna att göra cancermediciner av läkemedel som i dag används för att behandla helt andra sjukdomar.
– Resultaten av laboratorieförsök och provbehandling av enstaka patienter är lovande. Vi planerar därför att gå vidare med en kontrollerad klinisk studie av maskmedlet mebendazol på patienter med spridd tarmcancer, säger Peter Nygren, professor i onkologi vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhusets onkologiklinik.

Av flera substanser som i laboratorietester visat effekt mot tarmcancerceller bedömer forskarna avmaskningsmedlet mebendazol, mer känt under varunamnet Vermox, som särskilt intressant.
– Det beror inte bara på den goda effekten mot cancercellerna, utan också på att det nästan inte hade några effekter alls på odlade normala celler. Mebendazol skulle därför kunna ha mindre biverkningar än etablerade läkemedel mot tarmcancer, säger Peter Nygren.

Helt nya läkemedelssubstanser måste genomgå omfattande säkerhetstester innan de över huvud taget kan ges till patienter. För ett gammalt beprövat läkemedel som Vermox är detta däremot inte nödvändigt. Den första patienten med tarmcancer att pröva Vermox är en man med spridd sjukdom, som blivit resistent mot läkemedel som rutinmässigt används vid tarmcancer.
– Effekten var tydlig. Efter sex veckors behandling med Vermox-tabletter hade dottertumörer i lungor och lymfkörtlar i buken nästan helt försvunnit och dottertumörer i levern gått tillbaka kraftigt. Detta skedde utan att patienten upplevde några biverkningar, säger Peter Nygren.

Ytterligare fem patienter med spridd tarmcancer har behandlats med Vermox. Hos en har tumörerna krympt, hos två inte vuxit ytterligare och hos två fortsatt att växa.
– Det är viktigt att poängtera att det är först efter mer omfattande kontrollerade kliniska studier som det går att bedöma om mebendazol bör bli ett etablerat läkemedel för behandling av cancer, säger Peter Nygren.

Uppsalaforskarna rapporterar sina fynd i cancertidskrifterna Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, och Acta Oncologica.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross