Många manifesterade mot familjens utvisning

En stor manifestation hölls på måndagskvällen i Valsätrakyrkan för den albanska fyrabarnsfamilj som hotas av utvisning från landet, trots att de har arbete.

16 september 2013 21:01

Valsätrakyrkan anordnade manifestationen till stöd för familjen. Kyrkan krävde att deras fall prövas av migrationsöverdomstolen och att familjen får stanna i landet under prövningen.
– Migrationsverket har gjort en omänsklig bedömning beserad på en ny lagtolkning, sade pastor Olle Christoffersson.

Föräldrarna, som bott i landet fyra år, har båda jobb och har därför sökt arbetstillstånd. De sökte dock asyl när de kom till Sverige för fyra år sedan och under en månads tid gömde de sig undan myndigheterna. Enligt Olle Christoffersson anser Migrationsverket att personer som gömt sig inte har rätt att få arbetstillstånd.
– Asylprövningen är avslutad för längde sedan. Men den ligger ändå till grund för ansökan om arbetstillstånd. Det kan inte vara rätt. Det måste vara en misstolkning av lagen, sade han.

Uppslutningen var stor från kyrkomedlemmar, vänner, skolkamrater och föräldrar när Fred och Hathixe Xhixho berättade sin historia.
– Vi har tidigare bott sex år USA men inte fått uppehållstillstånd så våra barn har aldrig varit I Albanien och kan inte tala språket. Vi har arbete och klara oss utan några stöd här i Sverige. Vi hoppas kunna så stanna med kyrkans hjälp. Det är mycket svårt att leva i Albanien, säger se.

Olle Christoffersson anser att Migrationsverket måste se mer till barnens bästa i en kommande prövning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström