Många lagbrott i reklamskyltsdjungeln

Uppsala är nerlusat med otillåtna reklamskyltar. Frågan har länge varit lågprioriterad. Men nu ska polisen och kommunen se över rutinerna.

21 maj 2013 07:00

Längs många av Uppsalas större gator vimlar det av reklamskyltar. De allra flesta är uppsatta utan tillåtelse. Marken tillhör Uppsala kommun, som i princip aldrig säger ja till sådana skyltar.
– Det handlar om trafiksäkerheten eftersom skyltarna kan få bilförare att tappa koncentrationen. Men det handlar också om stadsbilden, att det inte ser fint ut. Det blir rörigt, säger Jöran Frohm som är handläggare på Uppsala kommun.
Men det finns undantag. Reklamen på vindskydden vid busshållplatserna är tillåten. Och den som vill göra reklam för något evenemang kan få tillstånd att göra det på 20 särskilt utpekade platser runtom i Uppsala.

Överlag efterlevs reglerna om affischering bättre i city, exempelvis längs gågatan, än i många andra områden. Värst brukar industriområdena vara, enligt Jöran Frohm. Bara längs en del av Rapsgatan i Boländerna står exempelvis ett 60-tal olovliga reklamskyltar på refugen, vid vägrenen eller uppsatta på lyktstolpar.
– Antingen vet de inte att de inte får sätta upp skyltar så här, eller så är det så att om någon sätter upp en skylt hakar de andra på.

UNT: Så vad ska ni göra åt alla otillåtna skyltar på kommunens mark?

– Det är ju polisen som ska gripa in, och det händer att jag kontaktar polisen om jag ser skyltar som inte är tillåtna.
Det polisen kan göra är antingen att plocka bort skylten direkt, eller uppmana den som satt upp skylten att ta bort den för att slippa böter. Men otillåtna reklamskyltar är ett lågprioriterat område för Uppsalapolisen. Att plocka ner sådana är inget man ägnar sig åt, enligt David Johansson som är chef på tillståndsenheten på polisen i Uppsala. Något som dock kan komma att ändras framöver.
– Vi har insett att regelverket kanske inte följs och börjat diskutera detta med kommunen. Om det nu visar sig att det finns många felaktiga skyltar får vi se över rutinerna, säger David Johansson.

UNT: Men det kommer kanske aldrig att bli ett högprioriterat brott?

– Det beror ju på. Är det en säkerhetsfråga, till exempel om en stor skylt står farligt till, kan det ju vara det. Men inte en mindre pappersvariant som sitter uppe på en lyktstolpe.
Inte heller på den egna tomten får företag eller privatpersoner sätta upp en kommersiell skylt större än en A4 utan tillstånd, utan måste söka bygglov hos Uppsala kommun.

 

FAKTA

Kan ge böter
Att sätta upp en reklamskylt utan tillstånd är ett brott mot den lokala ordningsstadgan och kan ge böter.
Det är via polisen man får söka tillstånd för att sätta upp skyltar, och sedan ber polisen markägaren – ofta kommunen – att yttra sig.
Vill man sätta upp en kommersiell skylt på den egna tomten ska man ansöka om bygglov hos kommunen.
Ser man skyltar man tror är olovliga kan man tipsa polisen eller kommunen. Man ska inte själv ta bort skyltarna, eftersom de är någon annans egendom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow