Många från Sunnersta väljer friskolor

Segregation är en orsak till det ökande betygsgapet mellan skolorna, enligt Skolverket. Av 267 högstadieelever från villaområdet Sunnersta valde nästan varannan en friskola. Det är dubbelt så stor andel som i resten av kommunen.

26 februari 2013 10:03

UNT har granskat skolvalet för elever i Sunnersta, ett område som domineras av villor och är ett av de socialt sett mest välmående i Uppsala. Medelinkomsten i Sunnersta ligger 47 procent över kommunsnittet. Andelen invånare med utländsk bakgrund är lägre och utbildningsnivån högre i Sunnersta än i resten av kommunen.

Av de 267 eleverna från Sunnersta som går på högstadiet har nästan varannan valt en friskola. I övriga kommunen går var fjärde högstadieelev på en friskola.
En av de friskolor som elever från Sunnersta sökt sig till är Kunskapsskolan på Dag Hammarskjölds väg. I ett litet grupprum i Kunskapsskolan har fyra elever från årskurs nio samlats. Gemensamt för dem är att alla är bosatta i Sunnersta.

Vad var det då som fick dem att välja Kunskapsskolan och inte till exempel kommunala Gottsundaskolan som ligger närmare Sunnersta? Två av eleverna, Jesper Niklasson och Edwin Gidfors, har båda gått i Gottsundaskolan men bytt.
–  Man får ta mer eget ansvar här, tycker Jesper Niklasson.

Faktum är att alla fyra elever framhåller möjligheten att ta mycket ansvar som den främsta orsaken till att de valde Kunskapsskolan. Att skolan ger gott om utrymme åt elevernas egna initiativ var något de hade hört från syskon och kompisar som gått här.
Emma Sandberg menar att kommunala skolor har mer lärarledd undervisning medan eleverna på hennes nuvarande skola till stor del själva lägger upp sin skoldag.
–  Men det här arbetssättet passar inte alla. Man måste klara att ta eget ansvar, framhåller Edwin Gidfors.

De niondeklassare som lämnade Kunskapsskolan i fjol hade i snitt 14 procent högre betyg än eleverna i de kommunala skolorna.
Emma Sandberg tror att den studieatmosfär som råder på en skola spelar roll för resultatet.
–  Går man på en skola där det ställs höga krav blir man peppad, säger hon.

Statistiken visar att elevsammansättningen i de friskolor som Sunnerstabarnen överlag väljer präglas av en låg andel elever från invandrarfamiljer, hög utbildningsnivå hos föräldrarna och att få kommer från familjer med socialbidrag.
Många Sunnerstabarn har alltså sökt sig till skolor där många elever har liknande social bakgrund som de själva, bland annat är en stor del av elevernas föräldrar högutbildade.

Just föräldrarnas utbildningsnivå är en faktor som enligt Skolverket har stort genomslag när det gäller hur väl barnen presterar i skolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters