"Man ska vara på plats"

Hon har fått lov att ta skolkarna i örat och har rutit åt självaste kommunstyrelsens ordförande för bristande närvaro.

22 augusti 2012 10:03

– Vi är ju valda av folket. Då ser det inte bra ut om vi inte är där, säger Inger Söderberg, moderaternas egen rektor.

Tidigare rektorn vid Ekebygymnasiet Inger Söderberg har haft stor användning för sina yrkeserfarenheter även i politiken. Hon har uppdraget att se till att den moderata gruppen sköter sig.
– Det behövs absolut ett visst jagande, annars skulle vi nog inte vara fulltaliga vid alla möten.

En annan omständighet som verkar ha förbättrat närvaron är att det bara skiljer ett mandat mellan blocken i fullmäktige.
– Styrkeförhållandena ändras om någon är borta och inte kan ersättas. På så sätt är det bra att det är så jämnt, säger Inger Söderberg.

Hon beskriver hur hon tagit fullmäktiges störste skolkare i örat, Patrik Hesselius, som varit borta vid 17 av de 24 möten som hittills hållits under mandatperioden.
– Han har haft en jobbsituation som gjort att han inte närvarat, men är man borta så mycket måste man fundera på om man verkligen ska vara med. Men nu kommer han på mötena, säger Inger Söderberg.

Moderaterna, som är största parti, har flera av namnen i toppen av skolklistan. En som utmärker sig är Magnus G Graner, som förutom att han helt missat tio av 24 möten inte varit på plats under ett enda helt möte. Till vardags arbetar han som statssekreterare på regeringskansliet.
– Jag har honom i herrans tukt och för maning. Men han har svårt att komma loss från sitt arbete och vi tycker samtidigt att det är en styrka att ha en direktkoppling till moderaterna på riksnivå i fullmäktigegruppen, säger Inger Söderberg.

Ytterligare en person som hon fått tillrättavisa är Fredrik Ahlstedt, moderaternas affischnamn och ordföranden i kommunstyrelsen. Innan han tog över ledarrollen efter Gunnar Hedberg, så sviktade närvaron.
– Men då jädrar var jag arg på honom. Man ska helt enkelt vara på plats om man tagit på sig det här uppdraget och får den här ersättningen.

Men Inger Söderberg tycker trots allt att frånvaron generellt sett ligger på en rimlig nivå. Den åsikten delar hon med socialdemokraternas gruppledare Marlene Burwick.
– Alla kan inte vara med alla gånger. Man måste också tänka på att mycket av uppdraget görs utanför fullmäktigemötet. Politiken drivs hela tiden, på många olika sätt och det gäller att vara inläst och uppdaterad, oavsett om man kan gå på fullmäktigemötet, säger hon.

Samtidigt välkomnar hon en diskussion om ersättningssystemet.
– Jag kan inte säga att det är optimalt i dag, kanske ska en del av ersättningen styras över från det fasta arvodet till ersättningen för tiden man är på mötet, säger hon.

En av dem som har högst frånvaro är moderaten Marta Obminska. Hon har nyligen fått barn och har varit sjukskriven under graviditeten. Till vardags är hon riksdagsledamot, ett uppdrag hon nu är föräldraledig ifrån. Man borde kunna vara detsamma från fullmäktigeuppdraget, och från den fasta ersättningen, tycker hon. Men det går inte.
–  Det vore bra om det gick att vara föräldraledig eller sjukskriven från uppdraget. Då tycker jag att ett eventuellt fast arvode inte borde betalas ut, säger hon.

Liknande tankar har sverigedemokraten Stefan Söder, som varit borta 17 av 24 möten. Han motiverar sin frånvaro med ”privata skäl”, men påpekar att hans parti arbetat för en sänkning av arvodena.
– Jag tycker också att ersättning bara ska utgå för närvaro.

UNT har i flera dagar även sökt moderate ledamoten Norha Farhan som gått från att vara ersättare till att bli ordinarie, men som varit frånvarande vid 16 av 24 möten, men inte nått henne. Ett problem som även hennes partiledning har.
– Frånvaro är okej om man meddelar i förväg och har skäl, men henne har vi inte koll på. Det är verkligen inte bra, säger Inger Söderberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!