Man dömdes för tecknad barnporr

På sin dator hade den uppländske serieöversättaren 51 tecknade bilder med nakna barn. Därför dömdes han för barnpornografibrott av Uppsala tingsrätt. Domen är unik och skapar stor debatt.

23 juli 2010 08:58

En felaktig inskränkning av yttrandefriheten? Eller ett korrekt försvar av barns rättigheter? Åsikterna om domen i Uppsala tingsrätt går isär.

Sant är att detta är första gången i Sverige som någon åtalas för innehav av tecknade bilder på nakna barn i sexuella situationer. Mannen som är översättare av japanska serier, manga, hade laddat hem de tecknade japanska bilderna från internet.

Och Uppsala tingsrätt anser alltså att han därmed gjort sig skyldig till innehav av barnpornografi. Den 30 juni i år föll domen. Straffet stannade vid dagsböter eftersom brottet bedömdes som ringa. Rätten var enig – men fallet var inte helt enkelt, enligt domaren Nils Pålbrant.
– Det finns en klar konflikt mellan yttrandefriheten å ena sidan och de allmänna reglerna rörande barns rättigheter å den andra. Men vi tyckte att skyddsintresset vägde tyngre utifrån de intentioner som lagstiftaren haft. Syftet med lagen är enligt dess förarbeten inte bara att skydda enskilda individer, utan barn i allmänhet.

Eftersom bilderna är belagda med sekretess lämnas de inte ut. Enligt Nils Pålbrant råder ingen tvekan om att bilderna är av pornografisk natur.
– De föreställer barn i sexuella situationer.

Det dömde mannen har via sin advokat Leif Silbersky överklagat domen till Svea hovrätt. Leif Silbersky säger att han blev mycket förvånad över domen.
– Den strider mot allt sunt förnuft. Det här är ju teckningar, inget barn har kommit till skada.
Han gör en helt annan tolkning av lagen än Nils Pålbrant.
– Det finns inget i den som säger att teckningar skulle vara kriminella, och min klient har inte haft en tanke på att de skulle kunna vara olagliga. Men nu avvaktar vi och ser vad hovrätten säger.

På tidningars kultursidor, och inte minst i seriebranschen, har domen väckt starka reaktioner. De flesta är mycket kritiska eftersom de bland annat menar att detta handlar om omotiverade inskränkningar i yttrandefriheten.
– Fotografier är ett bevis på brott. Men tecknade bilder är något annat. Här handlar det inte om att skydda offer utan om censur, säger Fredrik Strömberg som är ordförande i Seriefrämjandet.

Seriefrämjandet, som är ett riksomfattande förbund för serieälskare, har dock inte officiellt tagit ställningen till domen utan diskuterar frågan. Fredrik Strömberg tycker att den är knepig.
– Klart att barnpornografi ska bekämpas med alla medel. Men man undrar ju varför tecknade bilder ska vara brottsliga när det inte är förbjudet att i text skildra minderåriga i sexuella situationer?

En annan fråga som diskuteras är vad som nu är tillåtet. I många tecknade serier, inte minst manga, är nakna bilder på personer under arton år inte helt ovanligt. Album utgivna av stora förlag, tillgängliga bland annat på bibliotek, kan därför innehålla klart tveksamt material enligt Fredrik Strömberg.
– Det folk undrar är vad de får ha därhemma i bokhyllan. Är deras album olagliga? Gör detta dem till sexbrottslingar?

Enligt domaren Nils Pålbrant kan lagtolkningen faktiskt innebära att många har olagliga serier hemma.
– Ja, såvitt jag förstår. Eftersom ett liknande fall aldrig prövats tidigare välkomnar jag att hovrätten tar upp det, säger han.
I och med att straffet endast blev dagsböter tar hovrätten inte automatiskt upp fallet. Men eftersom ärendet är så ovanligt talar det mesta för att det går till rättegång senare i höst.

 

 

 

 

Fakta

Det är förbjudet att skildra barn i pornografisk bild och att på alla sätt sprida eller sälja/förmedla sådana bilder till andra, samt att inneha barnpornografiska bilder. Däremot är det tillåtet att teckna eller måla en barnpornografisk bild om den inte sprids till andra.

Straffet är allt från böter till fängelse i sex år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!