Man byggde hus utan lov

Mark- och miljödomstolen har beslutat att en 35-årig man från Uppsala ska betala en tilläggsavgift på 89 000 kronor till länsstyrelsen.

6 mars 2012 11:40

Orsaken är att mannen har byggt ett bostadshus på 188 kvadratmeter utan att ha bygglov för det. Redan i oktober förra året beslutade byggnadsnämnden i Uppsala län att mannen skulle betala en byggnadsavgift på 24 640 kronor. Nämnden ansökte då också om att mannen förutom byggnadsavgiften även skulle betala en tilläggsavgift.

Mannen dömdes enligt den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, som innebär att den som utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov utan att ha tillstånd för det ska betala en byggnadsavgift. Om åtgärden dessutom innebär att en byggnad har uppförts ska även en tilläggsavgift betalas. Hur högt beloppet blir beror på hur många kvadratmeter byggnaden är.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!