Mammor oftare sjukskrivna

Innan de blir föräldrar finns nästan ingen skillnad mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Men efter att de fått barn har mamman ungefär dubbelt så många sjukskrivningsdagar som pappan.

5 februari 2011 08:05

Könsskillnaden i sjukskrivningar kvarstår upp till 15 år efter att första barnet fötts. Det visar forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, i Uppsala i en ny rapport.
– Det finns många möjliga förklaringar till denna stora skillnad mellan sjukskrivningsmönstret för mammor och pappor. Vi har ännu inte studerat vad de beror på, men mycket talar för att en mer jämlik arbetsmarknad skulle kunna minska den, säger professor Per Johansson vid IFAU.

I Sverige har åtminstone sedan början av 1980-talet kvinnor i genomsnitt haft mer sjukfrånvaro än män. Ända fram till för bara några år sedan ökade dessutom hela tiden denna könsskillnad i sjukfrånvaro.
– Det här är inte ett specifikt svenskt fenomen. Vi ser samma sjukskrivningsmönster också i andra länder som har en stor andel kvinnor på arbetsmarknaden, säger Per Johansson.
I Sverige under första halvåret 2008 till exempel hade kvinnor med sina 14,5 miljoner sjukpenningdagar mer än 50 procent fler sjukpenningdagar än männens 9,2 miljoner.

I studien har forskarna analyserat detaljerade uppgifter på individnivå från olika register för att försöka förklara varför kvinnor sjukskriver sig så mycket mer än män. Flera tänkbara förklaringar visade sig dock inte hålla måttet.
– Kvinnor är mer sjukskrivna inom alla branscher, oavsett om de domineras av kvinnor eller män. Att kvinnor är mer sjukskrivna kan alltså inte förklaras av att kvinnor oftare arbetar i sektorer med dålig arbetsmiljö, säger Per Johansson.

Andelen som uppger att deras hälsa är försämrad har ökat mer för kvinnor än för män, men inte heller detta kan förklara varför kvinnorna är mer sjukskrivna.
– De allra flesta kvinnor som får ersättning från Försäkringskassan uppger att de har god eller medelgod hälsa och ökningen av sjukskrivningar över tid har skett bland dem med god hälsa, säger Per Johansson.

Däremot fann forskarna ett nära samband mellan att allt fler kvinnor, framför allt de med små barn, arbetar allt fler timmar och den växande könsskillnaden i sjukskrivningar.
– Förvärvsarbete i kombination med att kvinnorna tar ett större ansvar för barn och familj skulle alltså kunna vara en förklaring. Att kvinnor finner att de har sämre karriärmöjligheter än män när de kommer tillbaka efter föräldraledigheten kan bidra till att de har en lägre tröskel för att sjukskriva sig, säger Per Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross