M-attacken mot S jobbpolitik

Sämre service och färre personal skulle resultatet av en höjning av arbetsgivaravgiften för anställda yngre än 26 bli för Güntherska konditoriet i Uppsala.

14 april 2014 12:54

Moderatpolitiker från kommun och riksdag kallade på måndagen till presskonferens om förväntade effekter av att ta bort den sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga som alliansen har genomfört. Mötet var på Güntherska, och där kunde delägarna Johan Landing och Mattias Lindberg berätta att av 56 anställda är 23 under 26 år, och en höjning av arbetsgivaravgifterna för dem skulle innebära en ökad årlig kostnad med 650 000 kronor.

– Det går inte att täcka med höjda priser, vi måste i så fall minska kostnaderna och ha färre anställda också, sade Mattias Lindberg.

Att Moderaterna kallar till presskonferens med en attack mot S-förslag i stället för att lägga egna nya förslag inför valrörelsen förklarade Jessika Vilhelmsson, en av riksdagsledamöterna på plats, var bara en halv sanning:

– Vi måste förklara vad som händer om arbetsgivaravgiften för unga höjs igen. Men alliansen har också ett eget förslag som innebär en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften för unga under 23 år. Det ska gälla från 1 juli i år om inte riksdagen stoppar det, sade Jessika Vilhelmsson.

För hela Uppsala län skulle ökningen i lönekostnader bli 532 miljoner, och 1718 jobb för unga under 26 år påverkas om sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga tas bort. Det är siffrorna som Moderaterna med stöd av uppgifter framtagna av Riksdagens utredningstjänst, RUT, presenterade. De ökade kostnaderna har RUT beräknat utifrån tillgängliga lönesummor för 18-25-åringar, och antalet jobb baserar (M) på snittlönen för 18-23-åringar.

– Det viktiga för oss är att ungdomar får riktiga jobb som en inkörsport till arbetslivet, sade Marta Obminska, även hon riksdagsledamot.

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna innebär att statskassan får in mindre pengar till bland annat sjuk-, föräldra- och arbetsskadeförsäkringar.

– Men det påverkar inte enskilda eftersom inbetalningarna inte är personliga utan går till, och fördelas via, statskassan, sade Gunnar Hedberg, också han riksdagsledamot för (M).

För Güntherska som för två år sedan kunde öppnas efter helrenovering med stöd av bidrag från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, skulle en återgång av restaurangmomsen bli ännu mera kännbar för ägarna:

– Räknat på 2013 års siffror skulle en höjning av momsen kosta oss 1,4 miljoner kronor. Vi skulle inte ha vågat satsa som vi gjort under sådana förutsättningar, sade Johan Landing.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!