Lena Hartwig dömdes till dagsböter

Finanskommunalrådet Lena Hartwig (s) dömdes på onsdagen av Uppsala tingsrätt, mot sitt nekande, för ohörsamhet mot ordningsmakten. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter gånger 500 kr. I domen antyds att kommunalrådet borde ha föregått med gott exempel vid det uppmärksammade ungdomsbråk som målet handlar om. Och inte vägrat lyda polisen.

21 april 2004 14:10
Lena Hartwig dömdes för att hon, till skillnad från andra i en större folkmassa, vägrade flytta på sig på två polismäns befallning. Befallningarna skedde för att polisen skulle kunna bringa ordning på Stora torget efter ett större nattligt ungdomsbråk 29 november förra året.
Vid rättegången för en tid sedan stod Lena Hartwigs ord mot vittnesmålen från tre polismän som vittnade under ed. Enligt tingsrättens bedömning kom Lena Hartwig, bortsett från hennes bestämda förnekande, för övrigt med vaga och undanglidande uppgifter.

Trovärdiga poliser
Mot detta stod de tre polismännens samstämmiga uppgifter. Tingsrätten gör bedömningen att polismännen genom sina klara och återhållsamma berättelser framstår som helt trovärdiga. Därför lägger rätten deras berättelser till grund för domen.
I domskälen menar tingsrätten att Lena Hartwig, som ledande kommunalråd, kan anses ha ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel.
Men varken detta, eller försvarets ståndpunkt att det var obehövligt att ingripa mot den 58-åriga kvinnan som stod på torget, påverkar frågan om skuld eller straff skriver tingsrätten.
Det var alltså natten mot 29 november förra året det hände. Lena Hartwig hade varit på fest och passerade Stora torget. Där hade ett stort ungdomsbråk just passerat kulmen.

Befalldes flytta sig bakåt
Bråk blossade återigen upp och tingsrätten anser det utrett att situationen blev besvärlig. Polismän som tidigare kommit på plats befann sig i underläge gentemot en folksamling på 50 till 70 personer som Lena Hartwig ingick i.
I folkmassan ingick flera högljudda ungdomar. När ett nytt bråk blossade upp började folkmassan röra sig i riktning mot bråket. För att hindra folkmassan att påverka polisens arbete med att stävja detta bråk befalldes folksamlingen där Hartwig ingick att flytta sig bakåt. Alla lyddde utom kommunalrådet.
Förutom böterna på sammanlagt 20 000 kr ska Lena Hartwig enligt domen betala 500 kr till brottsofferfonden. Hon ska även betala tillbaka kostnaderna för försvaret, 4 205 kr, till staten.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!