Lättmjölk kan hindra stroke

Personer som konsumerar mer av lättmjölk och andra mejeriprodukter med låg fetthalt insjuknar mindre ofta i stroke än kvinnor och män som konsumerar låga mängder av sådana livsmedel.

4 maj 2012 08:49

Däremot ger fetare mejeriprodukter inget skydd mot stroke.

Det framgår av en undersökning bland närmare 75 000 kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län, som publiceras på nätet i facktidskriften Stroke. Studien är därmed den hittills största undersökning som gjorts kring mjölkprodukter och stroke.
– Våra resultat ger ytterligare stöd för att mejeriprodukter med låg fetthalt har en måttlig, men ändå betydelsefullt skyddande effekt mot stroke, säger forskaren Susanna Larsson vid Enheten för nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet.
Deltagarna besvarade i slutet av 1990-talet en omfattande hälsoenkät, bland annat 96 frågor om sina mat- och dryckesvanor. När de besvarade enkäten hade de inga hjärt-kärlsjukdomar, men under de följande tio åren insjuknade 4089 i någon form av stroke, oftast en hjärninfarkt.

När forskarna granskade vilka som insjuknat fann de ett samband mellan hur mycket av mejeriprodukter med låg fetthalt som deltagarna konsumerade och risken för stroke.
Bland den femtedel av deltagarna som konsumerade mest av fettsnåla mejeriprodukter var förekomsten av stroke 12 procent lägre än bland den femtedel som konsumerade minst.
– Ju högre ”dos” mejeriprodukter med låg fetthalt, desto lägre verkade risken för stroke vara. Men det rörde sig inte om någon extremt hög konsumtion av fettsnåla mejeriprodukter, inte ens bland den femtedel som konsumerade mest, säger Susanna Larsson.
Sambandet gällde enbart produkter med låg fetthalt. Högkonsumenter av vanlig standardmjölk och fetare mejeriprodukter drabbades lika ofta av stroke som lågkonsumenter.

Susanna Larsson betonar att studier som denna, i vilken deltagarna själva valt sina matvanor, inte kan fastställa om sambandet mellan konsumtion av fettsnåla mejeriprodukter och minskad risk för stroke också är ett orsakssamband.
– En hel del talar dock för att sådana produkter kan hjälpa till att hålla nere blodtrycket och därmed sänka risken för stroke. Djurförsök visar att vissa proteiner i mjölk har blodtryckssänkande effekt. Dessutom är magra mejeriprodukter, till skillnad från feta, berikade med vitamin D, som också är kopplat till lägre blodtryck, säger Susanna Larsson.

Finns det skäl att för hälsans skull rekommendera konsumtion av magra mejeriprodukter i form av till exempel lättmjölk, lättfil och mager ost flera gånger varje dag?
– Äter man redan mycket magra mejeriprodukter finns ingen anledning att äta ännu mer. Lagom är bäst. Däremot visar vår studie att det kan finnas skäl för hälsan att äta måttliga mängder av magra mejeriprodukter, men det behövs fler studier kring detta, säger Susanna Larsson.

FAKTA

Tredje vanligaste dödsorsaken
Stroke är samlingsnamn för hjärninfarkt, hjärnblödning och hjärnhinneblödning. 85 procent av alla fall är hjärninfarkter, som beror på att blodproppar täpper till blodförsörjningen till en del av hjärnan.
I Sverige insjuknar årligen mellan 25 000 och 30 000 personer i stroke och mellan 8 000 och 9 000 dör till följd av slaganfallet. Stroke är därmed den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross