Landstinget sparade inte tv-samtycken

16 april 2013 09:10

Landstinget har inte sparat de avtal om samtycke som undertecknats av patienterna i tv-serien Sjukhuset. Varken kopior eller original finns bevarade, trots att sjukhusets chefsjurist tidigare uppgett det. I stället finns handlingarna hos produktionsbolaget, vilket innebär att de inte är allmänna handlingar och därmed kan varken patienterna själva, Socialstyrelsen eller andra myndigheter ta reda på om patienterna verkligen gick med på att avstå från sekretessen.

Bara tre av de tolv landsting som medverkat i tv-serien kan visa upp skriftliga samtycken från patienterna, enligt en kartläggning som gjorts av Centrum för rättvisa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!