Landstinget öppnar för samarbete

Akademiska sjukhuset har sagt ja till att samarbeta med Uppsala Cancer Clinic, UCC, kring två utländska patienter. Men ett formellt samarbetsavtal med vårdföretaget dröjer.

15 november 2012 11:58

I slutet av oktober kom utredaren Anders Thulin vid SKL med sin utredning om hur landstinget ska förhålla sig till utbrytaren Uppsala Cancer Clinic, UCC. Hans förslag var att inte teckna vårdavtal med cancerkliniken, men att inleda ett samarbete.
På torsdagen väntas hälso- och sjukvårdsstyrelsen säga ja till att Akademiska sjukhuset undersöker möjligheterna att samverka med UCC.
– Jag vill inte att UCC ensidigt bygger verksamheten utan att det sker i samarbete med Akademiska sjukhuset. Akademiska behöver UCC:s kompetens. Jag vill inte säga hur ett samarbete ska se ut, men det pågår samtal med UCC, säger Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD).

Akademiska beslutade dock att inleda ett första samarbete med UCC redan innan utredningen var klar. Det kom till sedan grundaren, cancerspecialisten
Haile Mahteme, begärt ett sådant samarbete kring två utländska patienter som behöver kompletterande specialistvård för att kunna genomgå sin cancerbehandling.

Akademiska sjukhuset har sagt ja till en förfrågan, men biträdande sjukhusdirektör Björn Ragnarsson säger att det bara handlar om ett enstaka ärende.

Sedan utredningen presenterades har flera personer hört av sig till UNT och ifrågasatt slutsatserna. En av dem är Inger Andreasson onkolog vid Västerås lasarett. Hon kritiserar inte utredarens kompetens men slutsatsen att det inom kort skulle råda överetablering då flera andra universitetssjukhus bygger upp egen kapacitet.
– Haile Mahteme har den bästa kompetensen i landet när det gäller bukhinnecancer. Att inte använda de möjligheter som finns är att inte arbeta för patienternas bästa. Det kommer att ta år för övriga universitetssjukhus att bygga upp samma kompetens, säger Inger Andreasson.
Hon har förståelse för att det är ett bekymmer för ett universitetssjukhus som Akademiska om en privat klinik tar hand om högspecialiserad vård.
– Men det beror ju på att man inte skött verksamheten ordentligt. 19 av 21 landsting har remitterat till UCC, säger hon.

Anna-Karin Klomp är nöjd med utredningen.
– Vi har valt en utredare som är oberoende av Akademiska sjukhuset och vårt landsting och som har en bred erfarenhet av cancervård. Anders Thulin har kommit fram till att UCC inte uppfyller de kriterier som behövs för att göra en upphandling, säger hon.
Samtidigt arbetar utredaren för landstingets egen intresseorganisation, SKL.

Varför valde ni inte någon helt fristående person?
 Vi måste ha en person med medicinsk kompetens. Alla som kan komma i fråga har jobbat inom landstinget på något sätt, säger Anna-Karin Klomp.
Nu hoppas hon att ett avtal med UCC ska kunna nås innan jul.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström