Läkarbokning via nätet

Nu blir det möjligt att boka läkartid på vårdcentralen via nätet. Mina vårdkontakter heter den tjänsten som vänder sig till alla som har tillgång till internet.

18 januari 2011 11:55

De pilotprojekt som gjorts visar dock att det främst är yngre stadsbor som använder tjänsten.

Mina vårdkontakter heter det webbbaserade bokningssystemet som landstingets politiker beslutade införa på måndagen. Tanken är att Mina vårdkontakter ska underlätta för patienterna att komma i kontakt med vårdcentralen. Det enda som behövs är att registrera ett personligt bokningskonto. Sedan går det att boka ny tid, boka av eller boka om och förnya recept. Via systemet kan patienterna också be om att bli kontaktad av vårdcentralen.
– Vi satsar en miljon kronor på att införa systemet i hela Uppsala län. Alla som vill ska kunna ha ett konto. På sikt ska patienterna också kunna titta i sin journal, säger Anna-Karin Klomp (KD) ny ordföranade i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under ett år har Mina vårdkontakter provats på fyra olika ställen inom landstinget varav två vårdcentraler, Flogsta vårdcentral i Uppsala och Tierps vårdcentral. Cirka 1 000 personer har utnyttjat tjänsten och erfarenheterna är goda. Men intresset är störst i staden.
– Våra patienter har varit väldigt nöjda. Det är ju främst de som sparar tid på att boka via nätet, speciellt när det gäller att förnya recept. Problemen har varit få förutom vissa barnsjukdomar i början. Vi lever i en värld där mycket görs via nätet och det här blir en ny väg in i sjukvården, säger Flogsta vårdcentrals chef Anne Eriksson.

Hon uppskattar att mellan 10 och 20 procent av vårdcentralens patienter har provat Mina vårdkontakter. Det har lett till att trycket på telefonkön har minskat.
Intresset har dock inte varit lika stort vid vårdcentralen i Tierp. Där har bara runt 20 personer i veckan utnyttjat Mina vårdkontakter.
– Det har varit lite svalt, men vi hoppas det ökar framöver. Att intresset är litet kan bero på att vi har en äldre befolkning här än i Uppsala. Flogsta vårdcentral ligger dessutom i ett studentområde och där bor ju bara unga som alla har datorer, säger sjuksköterska Eva Lennmalm som jobbat med projektet.

För vårdcentralerna är systemet inte så arbetsbesparande. De måste behandla alla uppgifter som förut.
– Om en person har ont i ett ben och vill träffa doktorn så måste vi i alla fall ta kontakt och höra hur illa det är som en första bedömning innan vi säger ja till en tidsbokning, säger Eva Lennmalm.

När samtliga länsinnevånare kommer att kunna nyttja tjänsten är oklart. Anna-Karin Klomp kan inte säga något datum i dag. Hon tror dock att fler, även äldre, kommer att utnyttja tjänsten framöver.
– Det här är en ny möjlighet för alla. En bra service, säger hon.
Politikerna i landstinget var eniga i sitt beslut att införa Mina vårdkontakter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström