Kritiker fick gå från artprojekt

Svidande kritik från den egna personalen. Det fick Nationalnyckelns ledning känna på under sina första år. Den fränaste kritikern fick lämna sin tjänst. Ändå ger ledningen henne rätt i kritiken. UNT fortsätter granskningen av Sveriges största bokprojekt.

23 juni 2008 00:01
Tora Stenbeck Straarup arbetade som marknadsassistent för Nationalnyckeln vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala fram till i vintras. Då erbjöds hon efter hot om stämning två årslöner om hon lämnade sin tjänst.

Tora Stenbeck Straarup var öppet kritisk mot hur arbetet med bokutgivningen leddes. I en skrivelse till Nationalnyckelns ledningsgrupp beskrev hon 2006 hur kunder känt sig missnöjda och svikna, hur leveranstider inte hållits och hur marknadsföringen uteblivit. Vidare beskrev hon en arbetsplats där alla arbetade stenhårt, där organisationen var helt otillräcklig i förhållande till ambitionsnivån, och där ingen ansvarade för funktioner som försäljning och marknadsföring.
- Jag önskar inte Nationalnyckeln någon olycka, tvärtom. Men utgivningen har inte skötts professionellt. De år som gått är förlorade år, säger Tora Stenbeck Straarup.

Hon jämför utgivningen av den världsunika och skattemedelsfinansierade Nationalnyckeln med en gourmetrestaurang.
- Det här är ingen tvåmans kiosk, utan en krog där det måste finnas kockar, diskare och serveringspersonal med särskilt ansvar för vissa uppgifter. Men här har viktiga frågor plötsligt bara hamnat på någons bord, någon som redan är överöst med arbete, säger Tora Stenbeck Straarup, som ger flera konkreta exempel på misstag som begåtts och som enligt henne orsakat merkostnader, till exempel när det gäller beställning av material till bokomslag eller när det gäller avtal med frilansande illustratörer.

Ett uttalat mål med utgivningen är folkbildning. Här fanns tidigt stora brister med utebliven marknadsföring, menar Tora Stenbeck Straarup.
- Nationalnyckeln borde finnas på varje bibliotek och varje skola i hela landet. Så är det inte i dag. Jag tycker att man måste ifrågasätta om vi verkligen får fler intresserade och kunniga barn och ungdomar för de här pengarna, säger hon.

Under 2007 tillträdde Johan Bodegård som ny chef för Artdatabanken vid SLU och som ytterst ansvarig för Nationalnyckeln. Han ger i dag Tora Stenbeck Straarup rätt på i princip alla punkter.
- Hennes kompetens inom marknadsfrågor var oerhört värdefull och vi jobbar med mycket av det hon pekade på. Men hon hade mycket större ambitioner än vi kunde möta, säger Johan Bodegård.
Han håller med om att det har begåtts misstag.
- Det har ju inte minst Tora Stenbeck Straarup visat. Men det är också lätt att vara efterklok, säger Johan Bodegård.

Flera personer som UNT talat med betraktar det som en skandal att Tora Stenbeck Straarup tvingades gå. Dessa personers tolkning, liksom hennes egen, är att den tidigare ledningen hade svårt att ta kritik.
- I början var det väldigt svårt att kritisera projektet. Då var det chefen för Artdatabanken som bestämde allt. Så är det inte nu. Nu har man också insett att man inte hade rätt organisation från början. Klimatet är mycket bättre i dag, säger en källa med god insyn i verksamheten.
- Det skar sig mellan Tora Stenbeck Straarup och den gubbiga ledningen som brann för projektet men som inte hade kunnandet om hur det skulle skötas. Men i dag är trots allt stämningen mycket bättre och jag trivs igen, säger en annan källa inom artprojektet.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!