Kostnader för läkemedel sänks

Landstinget har handlat upp nya avtal om distribution och tillverkning av läkemedel som beräknas kunna sänka kostnaderna  med uppemot 18 miljoner kronor per år.

27 januari 2012 13:52

Produktionsstyrelsen fattade på torsdagen beslut om att den nuvarande leverantören Apoteket AB får fortsatt uppdrag.
Det som har upphandlats är det så kallade sjukhusapoteksuppdraget. I detta ingår leveranser av läkemedel till Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett, primärvård, folktandvård, steriltillverkning och tillverkning av cytostatika och radiofarmaka.
Det nya avtalet gäller från 2013 och tre år framåt med möjlighet till tre års förlängning.
För några dagar sedan blev en annan upphandling klar som innebär att landstinget kan spara 17 miljoner kronor per år på dosförpackning av
läkemedel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!