Kortsovare riskerar bukfetma

Kvinnor som skär ner på sömnen är betydligt tjockare över buken än kvinnor som brukar sova sina åtta timmar per natt. Att ha litet djupsömn och drömsömn är också förknippat med ökad risk för bukfetma.

2 maj 2010 10:04

Det framgår av en studie bland 400 kvinnor i Uppsala, som publiceras i majnumret av den välrenommerade facktidskriften Sleep.
- Våra resultat ger ytterligare stöd för att otillräcklig sömn och sömnstörningar kan vara en bidragande orsak till ökningen av fetma i samhället. Det behövs dock ytterligare forskning för att säkert besvara frågan om det rör sig om ett orsakssamband, säger forskaren och sjuksköterskan Jenny Theorell-Haglöw vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik.

Kvinnorna i den nya studien genomgick alla en hälsoundersökning och en hel natts sömnregistrering med bland annat mätning av deras totala sömntid och längden på olika sömnstadier.
- Ju kortare sömntid, desto större bukomfång hade kvinnorna och desto högre stack magen upp när de låg på rygg. Dessa samband mellan kort sovtid och bukfetma var särskilt starka för yngre kvinnor, säger Jenny Theorell-Haglöw.
För extrema kortsovare som sov mindre än fem timmar var midjeomfånget i genomsnitt hela nio centimeter längre än för kvinnor som sov minst åtta timmar.
Det fanns också ett liknande samband mellan längden på två sömnstadier och risken för bukfetma. Ju kortare drömsömnen och djupsömnen var, desto större var midjeomfånget och bukhöjden.

Resultaten av den nya studien ligger i linje med några tidigare undersökningar, men kan inte förklara vad som ligger bakom sambanden mellan å ena sidan kort sovtid och förkortade sömnstadier, å andra sidan ökat bukomfång.
Med tanke på att ämnesomsättningen är lägre under sömnen än i vaket tillstånd kunde man tycka att kortsovare tvärtom borde förbruka mer energi och vara smalare än långsovare.
- Det finns dock flera tänkbara förklaringar till våra fynd. En är att både kort sovtid, kort drömsömn och kort djupsömn rubbar produktionen av kortisol och tillväxthormon på ett sätt som kan bidra till att driva kroppsvikten uppåt. Kort sovtid innebär också mer vaken tid med möjlighet att äta, säger Jenny Theorell-Haglöw.

Kan "sömnförlängning" bli en ny bantningsmetod för bukfeta kvinnor?
- Än så länge vet vi för litet om hur sambanden ser ut för att kunna ge råd om att förlänga sömnen för att gå ner i vikt. Men om så skulle visa sig vara fallet blir sömnförlängning troligen endast ett komplement till att äta mindre och röra sig mer för att gå ner i vikt, säger Jenny Theorell-Haglöw.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!