Korrupta affärer - i 20 år

Uppsala kommun har förlorat miljonbelopp i en misstänkt korruptionshärva med arrenden och hyresavtal. Det hela ska ha pågått i 20 år. En person är polisanmäld.

19 november 2013 10:32

Uppsala kommun har förlorat miljonbelopp i en misstänkt korruptionshärva med arrenden och hyresavtal. Det hela ska ha pågått i 20 år. En person är polisanmäld.

En intern utredning har pågått kring misstankarna under sex veckor. Totalt ska fem personer vara inblandade så här långt. Uppsala kommun kontaktade dem på tisdagsmorgonen.
– Två personer kommer troligen att avskedas. Av dem är en också polisanmäld. Ytterligare tre personer är föremål för fortsatt utredning och har stängts av från sina arbetsplatser under utredningens gång, säger kommunens stadsdirektör Joachim Danielsson.

Enligt honom handlar oegentligheterna om att hyres- och arrendeavtal för kommunalt ägda jordbruksfastigheter och mark för sommarbostäder inte har satts på marknadsmässiga grunder. Arrenden för kommunala jaktarrenden har hyrts ut för billigt.
- Det har pågått under 20 år. Under den tiden har kommunen förlorat flera miljoner kronor i intäkter, vad vi vet idag. Fastigheterna har hyrts eller arrenderats ut till kommunala tjänstemän eller till vänner eller närstående, säger Joachim Danielsson.

Enligt en extern utredning som gått igenom hanteringen har en person haft ansvaret för hyres- och arrendeavtalen. Det ska röra det sig om en tjänsteman som getts möjlighet att sköta uthyrningen helt på egen hand utan att någon överordnad blandat sig i. Verksamheten har saknat formella rutiner och attestrutiner har satts ut spel.

Det har lett till att tjänstemannen kunnat ge ett flertal anställda förmånliga villkor utan insyn och i strid med principen om likabehandling av kommunens innevånare. Vissa arrendatorer betalar samma summa idag som de gjorde för 30 år sedan. Beslutet om tilldelning av arrenden och hyreskontrakt har skett på lösa grunder.

"Det ökar risken för nepotism och vänskapskorruption", skriver utredarna.
Stora delar av deras utredning är dock belagd med sekretess. Joachim Danielsson är mycket förtegen om detaljerna på grund av den polisutredning som väntas.

Vad har de här personerna själva vunnit ?
- Det vet vi inte. Vad vi vet så har de inte tagit emot pengar. Men det finns kopplingar till närstående och vänner och bekanta, säger Joachim Danielsson.

Har de fem agerat tillsammans runt ett gemensamt upplägg?
- Det kan jag inte gå in på.

Varför har inte kommunen haft bättre kontroll?
- Det beror på den splittrade organisation som vi tidigare haft med brister i både struktur och rutin. Nu inrättar vi en extern funktion dit man kan vända sig om man vill påtala brister eller komma med förslag på förbättringsområden, säger Joachim Danielsson.

Enligt utredningen ska även ett fastighetsregister ha misskötts. Det har bland annat lett till att kommunen betalat försäkringsavgifter för fastigheter som sålts.
Inköp för "betydande belopp" ska också ha gjort utan upphandling. Vissa inköp som hittats i granskningen ska ha delats upp på flera av de inblandade personernas avdelningar.

Kommunen upptäckte de misstänkta oegentligheterna i samband med den stora bolagiseringen av kommunens fastighetsbestånd som nyligen genomfördes. Flera ekonomer och controllers anställdes. De såg att något inte stämde med arrende- och hyresnivåerna.

Finanskommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M) är både bekymrad och lättad.
- Det här är naturligtvis inte alls bra för Uppsala kommun. Men jag är glad att vi nu kan vidta de här åtgärderna och skapa ordning och reda. Det här visar att transparens är viktig. Det motverkar att den här formen av kultur får fotfäste i en organisation, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!