Koldioxid gör vulkaner explosiva

När magman i vulkaner kommer i kontakt med kalkrik berggrund kan på kort tid enorma mängder koldioxid frigöras. Denna växthusgas kan i sin tur bidra till att göra vulkanutbrottet mer explosivt.

26 maj 2010 15:26

Det visar forskare vid bland annat Uppsala universitet i en studie som publiceras i det senaste numret av facktidskriften Journal of Petrology.
– Mest alarmerande är att reaktionen mellan magma och kalksten mycket snabbt bildar stora mängder bubblor, som vid expansion kan orsaka förödande utbrott utan förvarning, säger vulkanforskaren Valentin Troll, professor i petrologi vid Uppsala universitet.

I samarbete med italienska och brittiska kollegor har Uppsalaforskarna gjort experiment i vilka kalksten utsätts för mycket höga tryck och temperaturer. Många vulkaner vilar på kalkrik berggrund, som binder stora mängder av växthusgasen koldioxid.

Försöken visar att det på kort tid, redan inom 90 sekunder, bildas massor med koldioxidbubblor när het magma kommer i kontakt med kalksten.
– I naturlig skala innebär det att hundratals ton koldioxid kan produceras på så kort tid som några timmar till ett par dagar, säger Valentin Troll.

Enligt forskarna innebär detta inte bara att stora mängder av denna växthusgas släpps ut i atmosfären. Den snabba urgasningen av koldioxid ur det kalkrika berget kan även bidra till att göra utbrottet mer våldsamt och explosivt.
– Risken för katastrofala vulkanutbrott utan föregående indikationer ställer stora krav på evakueringsplaner och skyddet av civilbefolkningen i tättbebyggda områden med denna typ av vulkaner, säger Valentin Troll.

Det gäller till exempel vid den fruktade Merpivulkanen i ett mycket tättbefolkat område av Indonesien. Men också under vulkanerna Etna och Vesuvius i Italien, Popocatépetl i Mexiko och Yellowstone i USA ligger tjocka lager av kalksten.
– Däremot är våra nya resultat inte tillämpbara på de isländska vulkanerna, som är belägna på en relativt koldioxidfattig grund. Även om Eyafjallajökulls utbrott ställt till med en hel del problem är dessa vulkaner ur en geologisk tidsskala relativt harmlösa, säger Valentin Troll.

Utsläpp av växthusgaser från vulkaner som vilar på kalksten, saltavlagringar och skiffer har däremot vid upprepade tillfällen drastiskt förändrat och ändrat inriktning på livet på jorden.
– Under årmiljonerna har denna process orsakat både klimatförändringar och massutdöenden, säger Valentin Troll.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross