Klart för nya broar över Fyrisån

Det blir en ny bro i Kungsängsesplanadens förlängning. Politikerna väntas ge klartecken för bygget på tisdag. En ny cykelbro byggs också, men närmare Islandsfallet.

13 juni 2009 07:00
Pengar till broprojekten finns redan. Åttio miljoner har avsatts i nästa års budget för bron i Kungsängsesplanadens förlängning. Beslutet togs av fullmäktige i tisdags. Trettio miljoner betalas för år 2010 och 25 miljoner per år de kommande två åren.

Kommunstyrelsen har givit gatu- och trafiknämnden i uppdrag att börja planera för brobygget.
- Vi räknar med att fatta ett formellt beslut att starta projekteringen av bron på tisdag nästa veckan, säger nämndens ordförande Anders Westerlind (FP).
Socialdemokraterna som tidigare varit skeptiska till bron har nu diskuterat igenom förslaget ordentligt och kommit fram till att det är den bästa lösningen.
- I alla fall om man ska välja mellan en ny bro och en utbyggnad av Kungsängsbron. Men en del är inte utrett ännu, exempelvis vad bron får för konsekvenser för Studenternas och Kap-området, säger kommunalrådet Lena Hartwig (S).
Vänsterpartiet har sagt nej till bron och Miljöpartiet vill att fullmäktige ska diskutera frågan.

Ännu finns dock tid för diskussion. Från uppdrag till byggstart kan det nämligen ta över ett år. En detaljplan med trafiklösningar måste tas fram för hela området och kommunen måste söka om vattendom för att kunna bygga brofundamenten i Fyrisån. Bara det beräknas ta minst ett halvår. Dessutom måste brobyggets konsekvenser beaktas i den utvecklingsstrategi för åstråket från Islandsbron till åmynningen som har tagits fram. Förvaltningschef Tom Karlsson är osäker på om bygget över huvud taget kommer i gång under 2010.
- Men klart är att vi kommer att kunna börja bygga en ny cykel och gångbro över ån mitt emot Parksnäckan, säger han.
Den beräknas kosta tio miljoner kronor och finansieras med exploateringsintäkter från utbyggnaden av Kungsängenområdet.

Även här måste kommunen ha en vattendom för att kunna bygga, en ansökan om det har redan lämnats in.
Gatu- och miljökontoret anser att båda broarna ska vara bli fällbara så att större båtar kan tas sig upp till Islandsfallet som i dag.
- Cykelbron kommer dessutom att vara av holländsk modell och smälta in fint i omgivningen, säger Tom Karlsson.
Går allt enligt plan så kan bron stå klar år 2011.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!