Ja till bygge i Seminarieparken

Kommunfullmäktige röstade under måndagskvällen ja till byggplanerna på cirka 200 nya lägenheter vid Seminarieparken i Uppsala. Röstsiffrorna blev 48 ja mot 32 nej.

23 april 2012 21:13

Som väntat stöddes förslaget av Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Beslutet togs med andra ord över blockgränserna. De partier som röstade emot var Vänsterpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Centern.

Motståndarna menar att såväl värdefulla grönytor som en viktig kulturmiljö skadas i och med att detaljplanen för kvarteret Seminariet antas.
–  Beslutet visar att betongpartierna inte bryr sig om opinionen. Jag håller med om att det behövs fler bostäder i Uppsala men lyssnar man på argumenten från dem som röstade för kan man lika gärna bygga i Stadsskogen, kommenterade Mohamad Hassan (FP).

Plan- och byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (M) betonade behovet av fler bostäder i Uppsala.
- Det är klart att jag är nöjd med beslutet. Mitt uppdrag är att få bort bostadsbristen. De bostäder som planeras i kvarteret Seminariet utgör en fjärdedel av ett års bostadsproduktion i Uppsala.

 

Fakta

Enligt detaljplanen för kvarteret Seminariet ska 200 - 250 lägenheter byggas i hus som är fyra till sex våningar höga. Dessutom blir det en förskola för 80 barn. I mitten av det grönområde som blir kvar kommer en 1,5 hektar stor allmän park att anläggas. Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till länsstyrelsen och vidare till mark- och miljödomstolen som är högsta instans.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!