Inget skadestånd för program med döende patient

Landstinget behöver inte betala skadestånd för det tv-program där en döende patient medverkade utan att han gett sitt tillstånd.

23 december 2013 14:06

Uppsala tingsrätt slår i en dom på måndagen fast att bestämmelserna i Yttrandefrihetsgrundlagen måste beaktas i fallet, eftersom det rör sig om ett tv-program. Det innebär bland annat att de sköterskor som förekommer i inslaget inte begått något brott mot tystnadsplikten, som de anhöriga hävdat. Därmed ogillas deras krav på skadestånd.

 I oktober 2007 visade TV 3 ett avsnitt av tv-serien Sjukhuset, ett program som spelats in på Akademiska sjukhuset i Uppsala. En kvinna kände igen sin make i programmet. Mannen vårdades för en obotlig sjukdom.

Kvinnan stämde landstinget tillsammans med två andra anhöriga. De krävde 375 000 kronor i skadestånd för att programmet visats utan att den döende mannen gett sitt tillstånd.

Akademiska sjukhuset i Uppsala fick i mars 2011 skarp kritik från Justitieombudsmannen (JO) för att vården filmats utan godkännande från patienter. JO noterade att det var uppenbart att tv-teamet i flera fall hade börjat filma innan patienterna gett sitt samtycke, då bland annat medvetslösa personer var med.

I beslutet skrev JO att det är "i högsta grad anmärkningsvärt" att sjukhuset genom ett avtal godkände att sekretessreglerna kunde åsidosättas. Samtycke måste inhämtas så att det inte "råder någon tvekan om personen i fråga är fullt medveten om vad samtycket innebär", enligt JO.

Tidigare i år anmälde Centrum för rättvisa tolv landsting för just den här typen av avtal om tv- och filminspelning. Men JO konstaterade då att de avtal som ingåtts efter mars 2011 hade utformats i enlighet med JO:s beslut, och att det inte fanns underlag för ny kritik.

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!