Hoppfulla barncancerläkare möts

Framstegen och vikten av samarbete, men också etiska frågor, lyfts fram vid en nordisk konferens för barncancerspecialister som på lördagen startade i Universitetshuset i Uppsala.

20 maj 2012 17:46

– Studier där man jämför behandlingsresultat mellan kliniker i Sverige och övriga Norden är av stor vikt. Tillgången till biobanker inom banleukemi och numera även hjärntumörer har betytt oerhört mycket, säger Britt-Marie Frost, verksamhetschef vid Akademiska barnsjukhuset.

Konferensen, som pågår under fyra dagar, arrangeras av den nordiska föreningen för barncancerläkare, Nopho, och dess motsvarighet bland sjuksköterskor, Nobos. Vid årets konferens kommer man uppmärksamma att både Nopho och Barncancerfonden bildades för 30 år sedan.

Stora framsteg har gjorts inom barncancervården under den tiden. Barnleukemi till exempel var för 50 år sedan en dödlig sjukdom och trots stora framsteg under 1960- och 1970-talet dog fortfarande cirka hälften av barnen med blodcancer när Nopho och Barncancerfonden bildades. I dag botas tre av fyra barn med leukemi.

Stora förhoppningar knyts till att ännu fler barn ska kunna räddas i framtiden. Redan från starten har ett Nophos syften varit att utforma gemensamma riktlinjer för hur de olika formerna av barncancer behandlas och register för att utvärdera behandlingarna. Med tiden har föreningen blivit en allt viktigare länk för forskningssamarbete, till exempel genom genetiska analyser av blod- och benmärgsprover vid den nordiska biobank för barnleukemi som sedan 2005 finns i Uppsala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross