Hopp om fler pendelavgångar

Uppsala fick inget nytt dubbelspår till Stockholm i regeringens järnvägssatsning. Men på lång sikt ska det bli fler avgångar ändå. Uppsala kan få tåg till och från huvudstaden varje halvtimme från tidig morgon till sen kväll.

3 september 2012 08:54

Det är i alla fall Mälab:s vision. Mälab ägs av ett antal landsting i Mälarregionen och dess uppgift är att ta hand om frågor av gemensamt intresse för tågtrafiken. Nu har Mälab tagit fram ett förslag till nytt trafiksystem för Mälardalen som innebär flera avgångar på en rad sträckor. Syftet är att locka fler till kollektivtrafiken.
– Det kräver ett robust system som uppfattas som beständigt. I dag kan avgångar på vissa sträckor läggas ned med kort varsel. Det gör att resenärerna inte vågar lita på trafiken och tar bilen i stället. Ett sådant system kan också koordineras med annan kollektivtrafik på ett helt annat sätt än i dag, säger Mälabs vd Mårten Levin.

Förslaget innebär att nya regionaltåg ska rulla mellan städer som Örebro, Linköping och Norrköping via Stockholm till Uppsala och tillbaka. Tågen ska gå en gång i halvtimmen från sex på morgonen till elva på kvällen. Under helgerna ska ett tåg avgå varannan timme. Flera andra linjer i regionen som i dag har oregelbunden trafik får tågavgångar varje timme.

Men det är långt till det blir verklighet. En förutsättning för trafiken är Citybanan, som planeras vara klar 2017. Å andra sidan behöver landstingen tid för planering och beslut. Det dokument som lagts fram för landstingets kollektivtrafiknämnd i Uppsala är bara en avsiktsförklaring. Dess ordförande Johan Örjes (C) är dock positiv, men har en del synpunkter.
– Ekonomin – vad kostar det för oss årligen. Grovt har man beräknat att länen i Mälardalen sammantaget få lägga ut 400 miljoner mer än i dag. Jag tycker också vi måste titta på behoven norrut mot Gävle. Det ingår inte i utredningen nu, säger han.

Den stora frågan är dock punktligheten. Johan Örjes anser att den nya trafik som eventuellt kommer inte får bli sämre än den är i dag.
– Får vi ett större system så kan förseningar söderut i Mälardalen innebära sena tåg också här. Vi vill inte ha en utveckling mot större förseningar än vi redan har mellan Stockholm och Uppsala. Det är ett krav.

Mårten Levin säger att utredningen kring linjen Uppsala–Stockholm fortfarande pågår. Klart är dock att Uppsalapendeln och en ny Mälardalspendel knappast kan köras parallellt. Ska det nya systemet på plats så måste sannolikt Uppsalapendelns trafik reduceras. Hur den frågan ska lösas återstår att se.

Förslag på någon natttrafik finns inte med i diskussionen. Det är för dyrt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström