Hon får skadestånd från Ekeby hus

Cecilia Björkman får rätt mot Ekeby hus som nekade henne att köpa en bostad. Bostadsrättsföreningen ska betala 90 000 kronor i skadestånd och ändra sina stadgar. Men föreningen ser fortfarande helst att de som flyttar in saknar funktionshinder.

30 juni 2011 17:28

UNT berättade vintern 2010 om Cecilia Björkman som nekades köpa en bostad i föreningen på grund av sitt hälsotillstånd. Nu har Ekeby hus gått med på en förlikning där man ersätter henne med 90 000 kronor. Av överenskommelsen med Diskrimineringsombudsmannen, DO, framgår dessutom att föreningen ska ändra sina stadgar.
– Vi bedömde inte att vi var i konflikt med diskrimineringslagen. Vi tycker fortfarande att det är diskutabelt, men juristerna på DO måste ju veta vad som är rätt. Nu får vi acceptera det, säger bostadsrättsföreningens ordförande Lars Ivar Hising.

Med DO:s prövning har man slagit fast att det enligt diskrimineringslagen inte var tillåtet av Ekeby hus att neka personer medlemskap i föreningen på grund av deras funktionshinder.
– Det som kommit fram är att föreningen tillämpat regeln under lång tid och att den drabbat många personer. Den uppgift vi fått från Ekeby hus själva är att andra föreningar också tillämpar regeln. Därför är det här ärendet viktigt, säger DO:s jurist John Stauffer.

Trots överenskommelsen uttrycker Lars Ivar Hising vid Ekeby hus att föreningen helst ser att människor utan funktionshinder flyttar in. Han tycker att det är önskvärt att de boende är friska så att de som är gamla och dåliga i huset kan få hjälp.
– Hemtjänsten räcker inte till mycket. När man flyttat in här ska man vara med och hjälpa andra som har svårare att klara sig utan hjälp. Det är en fördel om man flyttar in när man kan vara givande till sammanhanget. Vi hjälper faktiskt varandra mycket.

John Stauffer säger att föreningen nu måste tänka om. Föreningens resonemang blir problematiskt om det i praktiken innebär att man nekar funktionshindrade tillträde till föreningen.
– Vill man ha in yngre människor i föreningen så får man locka dem med reklam eller liknande.

Cecilia Björkman uttrycker tacksamhet över att DO drev ärendet vidare.
– Det känns bra och som jag sagt tidigare, det här var inte bara en diskriminering mot mig utan mot alla andra med någon funktionsnedsättning. DO har gjort ett fantastiskt jobb för att om möjligt undvika framtida diskrimineringar. Jag har fått väldigt mycket uppmuntran från både kända och okända människor på stan.

Men att flytta till Ekeby hus har hon inte lust med.
– Inte i nuläget. Jag tror inte att jag skulle trivas där.

Ekeby hus ska senast 1 december redovisa de ändrade stadgarna till DO.

BAKGRUND

Cecilia Björkman försökte köpa en bostadsrätt på seniorboendet Ekeby hus i Uppsala. Efter en intervju med bostadsrättsföreningens styrelse nekades hon medlemskap i föreningen. Förklaringen var att hennes hälsotillstånd inte var tillräckligt bra. Enligt styrelsens stadgar stod det att den sökande ”skall ha så god psykisk och fysisk hälsa enligt läkares bedömning, att vederbörande klarar sig helt på egen hand”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Jansson