Hjärnan kartläggs i jättestudie

EU-kommissionen har beviljat motsvarande tio miljarder kronor i stöd för ett jätteprojekt kring hur människans hjärna fungerar.

28 januari 2013 16:54

Flera svenska forskargrupper ska delta i projektet, däribland Centrum för forsknings- och bioetik, CRB, vid Uppsala universitet.
– Viktiga aspekter som jag kommer att studera är vilken typ av konsekvenser det här projektet kan få för vår förståelse av mänsklig identitet och medvetande, säger i ett pressmeddelande forskaren Kathinka Evers vid CRB, som är en av divisionsledarna för etikdelen av projektet.

Huvudmålet för Human Brain Project är att utifrån all befintlig kunskap skapa en superdatormodell för att studera och simulera hur människans hjärna fungerar.
– Kunskapen kan leda till bättre förståelse av orsaken till olika hjärnsjukdomar, hur man diagnosticerar och behandlar dem samt lägre vårdkostnader för samhället, säger professor Sten Grillner vid Karolinska institutet, som sitter med i den internationella ledningsgruppen för projektet.

Human Brain Project samlar forskare inom bland annat neurovetenskap, medicin, datavetenskap och filosofi vid ett 80-tal forskningsinstitutioner. Omkring fem procent forskarna ska arbeta med etiska frågor som projektet väcker.
– En första utmaning är att analysera var det betyder att ”simulera en hjärna”. Hjärnan fungerar ju inte i ett vakuum utan är väsentligen kopplad till sin miljö, säger Kathinka Evers.
En viktig del av projektet är teknikutveckling. Ännu finns inte tekniken för att återskapa hela hjärnan i en dator.

Human Brain Projekt

Human Brain Project har förberetts i mer än tre år och utvärderades av en stor panel av oberoende forskare innan EU-kommissionen tog beslutet att göra det till ett av sina så kallade flaggskeppsprojekt. Projektet leds av det schweiziska universitetet Ecole polytechniques Fédérale de Lausanne och ska pågå i tio år. Från Sverige deltar forskargrupper vid Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Skövde.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross