Historiskt ögonblick i Universitetsaulan

Eva Åkesson installerades under fredagen i ämbetet som ny rektor vid Uppsala universitet. Hon blir därmed historisk som universitets första kvinnliga rektor.

16 december 2011 19:48

Som ny universitetsrektor ingår Eva Åkesson nu i en celeber skara, där hon bland annat får sällskap av berömdheter som Olof Rudbeck d.ä. och Carl von Linné.
– Det känns otroligt hedrande, säger hon till UNT före ceremonin.

Rektorsskiftet skedde i Universitetsaulan där avgående rektor Anders Hallberg traditionsenligt överlämnade rektorsämbetets insignier till sin efterträdare. Inför en välfylld aula, där merparten av åskådarna bar högtidsdräkt, fick hon bland annat motta den gamla rektorskedjan; en gång skänkt av kung Oscar II i samband med universitets 400-årsjubileum 1877.

Den nya rektorn svarade Anders Hallberg med att hylla honom för ett utmärkt och framgångsrikt arbete under de fem åren på rektorsposten. Hon tackade honom även för att Uppsala universitet under hans ledning utökat både det nationella och internationella utbytet med andra universitet. Hon lägger stor vikt vid sin föregångares arbete och vill fortsätta sträva efter att utveckla det internationella samarbetet.

I och med rektorsskiftet blir Eva Åkesson historisk som första kvinnliga rektor i universitetets över 500 år gamla historia. Något hon verkar ta med ro.
– Som jag tidigare har sagt. Jag har varit kvinna i hela mitt liv och jag har inte känt av någon förändring.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jakob Meijer